Hoppa till innehåll på sidan
IMY-bloggen
""

Tänk säkert - inte bara i oktober

Publicerad: 2 oktober 2023
I vårt samhälle delar vi information och möts digitalt i allt större utsträckning. Vi behöver därför tänka på vår säkerhet när vi kommunicerar via internet, använder tjänster eller på annat sätt medvetet eller omedvetet delar våra personuppgifter.

För att det ska vara möjligt för oss som enskilda att tänka säkert behöver det vara tydligt vad som händer med våra uppgifter. Ett tryggt informationssamhälle bygger på att alla verksamheter som behandlar personuppgifter är transparenta med sin behandling, men också ser till att den sker på ett riktigt och säkert sätt.

Det är viktigt att gemensamt ta ansvar för allas säkerhet utifrån vår kompetens och våra ansvarsområden. Alla kan bidra i säkerhetsarbetet, både som enskilda användare och som samhällsaktörer. Ett gott dataskydds- och informationssäkerhetsarbete bidrar till att skydda vår egen och samhällets information.

Fokus på informationssäkerhet under oktober

EU:s informationssäkerhetsmånad i oktober har uppmärksammats sedan 2012 och arrangeras av EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet, Enisa. I Sverige är det MSB och Polisen som håller i den nationella kampanjen "Tänk säkert" och syftet är att öka medvetenheten om informations- och cybersäkerhetsfrågor.

Årets fokusområden är nätfiske, säkra lösenord och säkerhetskopiering. Att informera om och vägleda inom dessa områden ger en bra utgångspunkt för att förhindra att värdefull information går förlorad. I år uppmärksammas särskilt att informationssäkerhetsarbetet behöver pågå året om och inte bara i oktober.

Vad gör IMY på informationssäkerhets-området?

I Tänk säkert-kampanjen har ett stort antal samarbetspartners från privat, offentlig och ideell verksamhet engagerat sig för att sprida budskapet. IMY är en av dem. Vår vision är ett tryggt informationssamhälle och att vi tillsammans ska värna den personliga integriteten. IMY:s huvuduppdrag har fokus på en riktig och säker hantering av personuppgifter. Det innebär att vi granskar verksamheter som behandlar personuppgifter för att se till att enskildas rättigheter tillgodoses. Dataskyddsreglerna anger när personuppgifter får behandlas, vilka rättigheter den enskilde har och hur uppgifterna får behandlas. En viktig del i detta är säkerheten för personuppgifterna.

IMY arbetar också med att vägleda om dataskydd. Under året har vi löpande utökat materialet om informationssäkerhet för verksamheter på vår webbplats. Under oktober kommer vi att uppmärksamma informationssäkerheten bland annat via våra sociala medier och den 26 oktober med start klockan 9.00 kommer vi att hålla ett webbinarium med fokus på personuppgiftsincidenter och säkerhetsåtgärder. Håll gärna utkik på sidan Utbildningar och konferenser på imy.se om någon vecka för anmälan och mer information om innehåll!

Utvecklingsarbete och dataskydd

IMY driver sedan 2021 ett arbete med att ge vägledning inom dataskydd till verksamheter inom innovation. Artificiell intelligens (AI) är ett innovationsområde som på senare tid blivit mer uppmärksammat då det på olika sätt påverkar vår vardag och behandlingen av våra personuppgifter. IMY:s motto är att ansvarsfull och hållbar innovation bygger på ett effektivt dataskydd från början. Ett sätt att uppnå detta är inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Det ska vara lätt att göra rätt.

Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard 

Vår dialog och samverkan med aktörer inom utveckling och innovation gör det möjligt att både främja innovation och tillväxt och samtidigt värna ett starkt integritetsskydd.


Katarina Tullstedt, enhetschef Enheten för säkerhetstillsyn
Ulrika Sundling, informationssäkerhetsansvarig på IMY

Senast uppdaterad: 2 oktober 2023
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 2 oktober 2023
Sidans etiketter Dataskydd