meny

Dataskyddsombud

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. På dessa sidor får du veta mer om dataskyddsombud.

Anmäl till oss när ni utsett ett dataskyddsombud

Ni som ska ha ett dataskyddsombud i era organisationer ska skicka in kontaktuppgifterna till dataskyddsombudet till oss på Integritetsskyddsmyndigheten. Använd vår blankett.

Gör så här:
Spara ner filen och öppna den i Adobe Reader och fyll sedan i blanketten med hjälp av de interaktiva fälten. Skicka därefter den ifyllda blanketten per e-post till dataskyddsombud@imy.se eller med brev till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm. 

Blankett: Kontaktuppgifter till dataskyddsombud

Använd samma blankett vid byte av dataskyddsombud.

Dataskyddsombud

Informera andra

Informera alla som arbetar i eller för er organisation och alla som ni har registrerade personuppgifter om. De behöver följande uppgifter om dataskyddsombudet:

  • namn
  • kontaktuppgifter
  • arbetsuppgifter i rollen som dataskyddsombud.

Vad hände med personuppgiftsombuden?

Har ni tidigare haft ett personuppgiftsombud? Den som tidigare var personuppgiftsombud blir inte automatiskt dataskyddsombud. Ni måste anmäla kontaktuppgifter till dataskyddsombudet. Det gamla registret med personuppgiftsombud är avvecklat.

Mer information

Riktlinjer om dataskyddsombud
Läs EDPB:s riktlinjer om dataskyddsombud. Innehåller även frågor och svar.

Rättsinformation

Artikel 37: utnämning av dataskyddsombud
Artikel 38: dataskyddsombudets ställning
Artikel 39: dataskyddsombudets uppgifter
Skäl 97