meny

Som registrerad kan du vända dig till vilken tillsynsmyndighet du vill

Som registrerad kan du alltid välja vilket lands tillsynsmyndighet du vill vända dig till, exempelvis om du vill klaga på hur en personuppgiftsansvarig har behandlat dina personuppgifter. Om du har bett om att få mer information om hur ett företag i Frankrike behandlar dina personuppgifter och det franska företaget inte lämnar informationen, kan du alltså välja om du vill vända dig till tillsynsmyndigheten i Frankrike, Sverige eller något annat land inom EU.

Det lands tillsynsmyndighet du vänder dig till blir din kontaktpunkt i det ärendet. Om du exempelvis skickar in ett klagomål till IMY informerar vi dig om vad som händer i ärendet, även om ett annat lands tillsynsmyndighet handlägger ärendet. Som registrerad kommer du därför inte att märka någon större skillnad på om vi eller någon annan tillsynsmyndighet ansvarar för ärendet eller om ett ärende handläggs av flera länders tillsynsmyndigheter eller endast av exempelvis IMY.

Om vi handlägger ett ärende gemensamt med en annan tillsynsmyndighet kommer vi alltid att informera dig om det.