meny

Vad räknas som en gränsöverskridande personuppgiftsbehandling?

En gränsöverskridande personuppgiftsbehandling är en personuppgiftsbehandling som har anknytning till mer än en medlemsstat, för att ni som personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde gör något av följande:

 • Ni behandlar personuppgifter inom ramen för verksamhet vid verksamhetsställen i mer än en medlemsstat.
 • Ni behandlar personuppgifter vid ett enda verksamhetsställe men i väsentlig grad påverkar eller sannolikt kommer att påverka registrerade i mer än en medlemsstat.

Ni ska alltså bedöma om de registrerade kommer att påverkas i väsentlig grad av er personuppgiftsbehandling eller om det är troligt att de kommer att påverkas i väsentlig grad. För att kunna avgöra det ska ni väga in vilken typ av uppgifter personuppgiftsbehandlingen omfattar, ändamålet med personuppgiftsbehandlingen och om personuppgiftsbehandlingen kommer att

 • orsaka skada, förlust eller känslomässigt lidande för enskilda personer
 • påverka den enskilda personens så att personens rättigheter begränsas eller den enskilda personen förlorar en möjlighet
 • påverka den enskilda personens hälsa, välbefinnande eller trygghet
 • påverka den enskilda personens finansiella eller ekonomiska ställning eller situation,
 • utsätta den enskilda personen för diskriminering eller orättvis behandling
 • omfatta analys av känsliga personuppgifter eller andra inkräktande uppgifter, särskilt barns personuppgifter
 • leda till att den registrerade personen ändrar sitt beteende på ett väsentligt sätt
 • leda till osannolika, oväntade eller oönskade konsekvenser för den enskilda personen
 • ge upphov till pinsamma situationer eller andra negativa resultat, även skadat anseende
 • innebär behandling av en stor mängd personuppgifter.

Exempel på gränsöverskridande behandling:

 • Ni har verksamhet både i Sverige och Slovakien och behandlar personuppgifter inom ramen för båda verksamheterna.
 • Ni har endast verksamhet i Sverige men er personuppgiftsbehandling påverkar registrerade i både Sverige och Slovakien.