meny

Förhandssamråd

Ni behöver veta hur ni ska garantera säkerheten i er planerade personuppgiftsbehandling. Om ni efter er konsekvensbedömning ändå anser att det finns hög risk med behandlingen ska ni samråda med IMY innan ni får påbörja den.

I konsekvensbedömningen ska ni tydligt dokumentera vad ni ska göra för att garantera säkerheten i personuppgiftsbehandlingen. Om ni ändå anser att det finns hög risk med personuppgiftsbehandlingen ska ni samråda med Integritetsskyddsmyndigheten innan ni får påbörja behandlingen. Det kan till exempel vara att riskerna inte kan begränsas tillräckligt genom åtgärder som är rimliga med tanke på tillgänglig teknik och kostnader.

Om vi bedömer att personuppgiftsbehandlingen strider mot förordningen får ni råd om hur ni ska gå vidare. Vi har även möjlighet att till exempel förbjuda en behandling som strider mot förordningen.

Förbered er innan ni begär förhandssamråd

Innan ni begär förhandsråd ska ni ha gjort en gedigen konsekvensbedömning som är väl dokumenterad. Ni ska också kunna redogöra för vilka risker som kvarstår och varför ni inte kunnat åtgärda dem. Dokumentationen av konsekvensbedömningen ska bifogas i er begäran om förhandssamråd.

Begära förhandssamråd

Använd vår blankett för att begära ett förhandssamråd.

Gör så här:
Spara ner filen och öppna den i Adobe Reader och fyll sedan i blanketten med hjälp av de interaktiva fälten. Skicka därefter den ifyllda blanketten och per e-post till imy@imy.se eller med brev till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Blankett: Begära förhandssamråd

Information som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen

Om er organisation bedömer att er begäran om förhandssamråd innehåller information som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen ska denna inte skickas in till Integritetsskyddsmyndigheten via formuläret på vår webbplats. Istället ska begäran eller ansökan skickas till oss med rekommenderat brev, genom personlig leverans eller via motsvarande kontaktsätt.

Med säkerhetsskyddslagstiftningen menas säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).