meny

2 300 personuppgiftsincidenter rapporterades under 2018

I och med dataskyddsförordningen, GDPR, är organisationer skyldiga att rapportera vissa personuppgiftsincidenter till Integritetsskyddsmyndigheten. Myndigheten har tagit fram en rapport över de incidenter som anmäldes under 2018.

Genom dataskyddsförordningen infördes den 25 maj 2018 en skyldighet för privata och offentliga verksamheter som behandlar personuppgifter att rapportera vissa personuppgiftsincidenter till Integritetsskyddsmyndigheten. Den 1 augusti 2018 infördes i brottsdatalagen en motsvarande anmälningsskyldighet för brottsbekämpande myndigheter.

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit fram en rapport som ger en översikt över de personuppgiftsincidenter som anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten under perioden 25 maj–31 december 2018. Totalt fick Integritetsskyddsmyndigheten under perioden in 2 262 incidentanmälningar.

Anmälda personuppgiftsincidenter 2018 - Integritetsskyddsmyndighetens rapport 2019:1