meny

Integritetsskyddsmyndigheten inleder tre nya granskningar kring 1177 Vårdguiden

Integritetsskyddsmyndigheten fortsätter granskningen av händelsen kring 1177 Vårdguiden. Nu inleder myndigheten tillsyn mot Region Stockholm, Region Sörmland och Region Värmland.

I februari 2019 gjorde uppgifter i massmedia gällande att en stor mängd inspelade samtal till 1177 Vårdguiden har legat oskyddade på internet. Kort därefter inledde Integritetsskyddsmyndigheten tillsyn med anledning av händelsen.

Myndigheten öppnar nu tre nya tillsynsärenden, denna gång mot Region Stockholm, Region Sörmland och Region Värmland, som alla har anlitat företagen MedHelp och Inera. Företagen är sedan tidigare föremål för tillsyn av myndigheten gällande 1177 Vårdguiden.
Integritetsskyddsmyndigheten begär nu svar från de tre regionerna på ett antal frågor som handlar om hur regionerna behandlar personuppgifter som rör sjukvårdsrådgivningen.

– Vi behöver utreda kopplingen mellan regionerna och sjukvårdsrådgivningen via 1177 Vårdguiden och ansvarsförhållandet mellan de olika aktörerna, säger avdelningsdirektör Suzanne Isberg.

Integritetsskyddsmyndighetens tillsyn av 1177 Vårdguiden omfattar nu sex aktörer: företagen Voice Integrate Nordic, Inera och MedHelp, samt Region Stockholm, Region Sörmland och Region Värmland.

– Det här är komplicerat och rör flera aktörer, därför utökar vi tillsynen, säger Suzanne Isberg.

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet enligt dataskyddsförordningen, GDPR, och kontrollerar bland annat att personuppgiftsansvariga har ett rättsligt stöd om de behandlar personuppgifter.

Läs pressmeddelande "Integritetsskyddsmyndigheten ska granska 1177 Vårdguiden"
Läs pressmeddelande "Integritetsskyddsmyndigheten inleder tillsyn kring 1177 Vårdguiden"
Läs pressmeddelande "Integritetsskyddsmyndigheten inleder ny tillsyn kring 1177 Vårdguiden"
Läs pressmeddelande "Integritetsskyddsmyndigheten inleder sin tredje tillsyn kring 1177 Vårdguiden"
Så här arbetar Integritetsskyddsmyndigheten med tillsyn

För mer information kontakta
Avdelningsdirektör Suzanne Isberg, telefon 08-657 61 14
Jurist Johan Strand, telefon 08-657 61 26 (från och med 1 juli)
Presskontakt Mathias Fahlgren, telefon 08-515 15 415