meny

Idag firas den internationella dataskyddsdagen

Idag är det den 28 januari och vi firar vi den internationella dataskyddsdagen. Det är en betydelsefull dag för att uppmärksamma rätten till allas skydd för personuppgifter. För dig som enskild innebär det en rad rättigheter för att skydda bland annat ditt privatliv.

Det är ibland lätt att glömma bort att dataskydd tillhör de mänskliga rättigheterna. Därför uppmärksammas varje år den internationella dataskyddsdagen i syfte att påminna om det men också för att lyfta hur viktigt det är med skydd för våra personuppgifter och vår personliga integritet.

Den internationella dataskyddsdagen har uppmärksammats sedan 2006 då Europarådet valde att den 28 januari skulle utses till årlig dataskyddsdag. Det var nämligen den 28 januari 1981 som Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter antogs (även kallad Konvention 108).

Konvention 108 har till syfte att säkerställa den enskildes rätt till personlig integritet i samband med behandling av personuppgifter och att förbättra förutsättningarna för ett fritt informationsflöde över gränserna. Konventionen kan ses som en precisering av var och ens rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Dessa grundläggande rättigheter återfinns i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

Vi i Sverige har särskild anledning att uppmärksamma den internationella dataskyddsdagen eftersom vi var ett av tio länder som undertecknade Konvention 108 redan den 28 januari 1981.

I konventionen definieras en rad allmänt erkända grundprinciper och rättsligt bindande normer på området personuppgiftsbehandling. Många av dessa normer och principer återfinns nu i EU:s dataskyddsförordning – GDPR. Och just dataskyddsförordningen är ett av Integritetsskyddsmyndighetens viktigaste verktyg. Den första juli 2019 har vi arbetat i hela 46 år för allas vår rätt till respekt för vårt privatliv. Och genom vår nya vision är vårt uppdrag för framtiden tydligare än någonsin:

Ett tryggt informationssamhälle – tillsammans värnar vi den personliga integriteten.

Dina viktigaste rättigheter

Här på webbplatsen kan du läsa om dina viktigaste rättigheter till skydd för dina personuppgifter. Reglerna i dataskyddsförordningen ser till att du är skyddad.

Läs mer om dina rättigheter

De som behandlar dina personuppgifter ska följa reglerna i dataskyddsförordningen och se till att dina rättigheter tas tillvara. Här nedan kan du läsa mer om vilka skyldigheter de har:

Din rätt att bli informerad

Du ska bli informerad när någon behandlar dina personuppgifter.

Din rätt att få personuppgifter rättade

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade.

Din rätt att få information raderad

Du kan i vissa fall be en organisation radera dina personuppgifter.

Din rätt att begränsa användandet av dina personuppgifter

Du kan i vissa fall begränsa användandet av dina personuppgifter.

Din rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter återlämnade till dig eller överförda till ett annat företag.

Din rätt att göra invändningar

Du har i vissa fall rätt att invända mot att dina personuppgifter används.

Din rätt när beslut fattas om dig utan mänsklig inblandning

Du kan ha rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande.

Din rätt till skadestånd

Om dina personuppgifter behandlas i strid med GDPR kan du ha rätt till skadestånd.

Din rätt att inkomma med ett klagomål

Om någon behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.