Hoppa till innehåll på sidan

AI-förordningen kommer med nya uppdrag till IMY

Publicerad: 14 mars 2024
EU-parlamentet har nu röstat igenom AI-förordningen som är EU:s reglering av artificiell intelligens. IMY har under en längre tid bevakat frågan om AI-förordningen och analyserat dess konsekvenser för myndigheten.

I går röstade EU-parlamentet igenom AI-förordningen, EU:s reglering av artificiell intelligens. Förordningen ska tillämpas fullt ut två år efter att den trätt i kraft, troligtvis under våren 2026.

IMY har under en längre period bevakat frågan om AI-förordningen och analyserat dess konsekvenser för myndigheten. IMY kommer att få flera nya uppdrag, till exempel som tillsynsmyndighet för AI-system som används i brottsbekämpande ändamål och i den regulatoriska sandlådan för AI. Dessutom kommer det att finnas ett stort behov av vägledning, både om dataskyddsförordningen och AI-förordningen, samt om hur de relaterar till varandra.

– Med vägledning och proaktiva arbetssätt kan vi främja innovation och AI-användning i EU, både för att stärka konkurrenskraft och bidra till en hållbar digitaliserad framtid där våra barn och barnbarn kan ha ett privatliv, säger Carin Sundhage, vikarierande stabschef på IMY.

Det finns ännu inget besked om vilken svensk myndighet som kommer att få det övergripande ansvaret för AI-förordningen. IMY har lång vana och stor erfarenhet av att ge vägledning om juridik och komplicerad teknik. Även om AI-förordningen är ny så har AI inte varit oreglerad i dess frånvaro. GDPR, till exempel, är ett regelverk som är tillämpligt när man utvecklar och använder AI som rör personuppgifter.

– Vi ser fördelar med att samla frågor om AI under samma tak som dataskyddsfrågor, både för offentliga och privata aktörer. På så sätt skulle verksamheter i Sverige bara behöva förhålla sig till en myndighet när det gäller användning av AI-system som inbegriper personuppgifter och därmed omfattas av både AI-förordningen och GDPR. Detta tror vi skulle bidra både till att främja innovation i Sverige och till en mer effektiv övervakning av regelefterlevnaden, säger Carin Sundhage.

För mer information kontakta

Carin Sundhage, vikarierande stabschef, telefon 08-515 154 11
Presstjänsten, telefon 08-515 154 15

Senast uppdaterad: 14 mars 2024
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 14 mars 2024
Sidans etiketter Dataskydd