meny

Barns rättigheter stärks – på engelska

Samma år som barnkonventionen blev lag i Sverige utkom Barnombudsmannen, Integritetsskyddsmyndigheten och Statens medieråd med en vägledning för aktörer som ansvarar för sociala medier, spel och andra digitala miljöer. Nu släpps vägledningen på engelska.

Barnombudsmannen, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och Statens medieråd har gemensamt tagit fram en vägledning för aktörer som skapar, tillhandahåller och ansvarar för digitala miljöer där det är vanligt att barn och unga befinner sig. Vägledningen syftar till att ge generellt stöd främst utifrån ett integritetsperspektiv (där dataskyddsförordningen, GDPR, är en central lagstiftning) och ett barnrättsperspektiv (utifrån barnkonventionen som är lag sedan januari 2020). Här finns även råd baserade på lagstiftarens intentioner när det gäller att skydda barn från skadlig mediepåverkan.

Den svenska versionen publicerades hösten 2020. Nu släpps vägledningen på engelska. Ladda ner den engelska och svenska vägledningen i PDF-format nedan.

Vägledningen på engelska

Vägledningen på svenska