Hoppa till innehåll på sidan

IMY granskar incident hos Tullverket

Publicerad: 11 juni 2020
Personal på Tullverket har använt en app på sina mobiltelefoner som laddat upp personuppgifter i en molntjänst. Uppgifterna har på så sätt spritts utanför verket. Integritetsskyddsmyndigheten granskar nu händelsen.

I brottsdatalagen finns en skyldighet för brottsbekämpande myndigheter att rapportera vissa personuppgiftsincidenter till Integritetsskyddsmyndigheten. En sådan incident har inträffat om uppgifter om en eller flera registrerade personer har blivit förstörda, gått förlorade på annat sätt eller kommit i orätta händer.

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit emot en anmälan om personuppgiftsincident från Tullverket. Personal på Tullverket har använt en app i sina mobiltelefoner som fört över personuppgifter till en molntjänst. Uppgifterna har på så sätt spridits utanför verket.

– Därför inleder vi nu en granskning av Tullverket för att bland annat ta reda på vad som faktiskt hänt och hur Tullverket använder mobiltelefoner i sin brottsbekämpande verksamhet, säger Max Blidberg som leder Integritetsskyddsmyndighetens granskning.

Integritetsskyddsmyndigheten kommer även att ställa frågor om vilka interna föreskrifter, handböcker eller andra styrdokument som reglerar hur Tullverkets personal får använda mobiltelefoner och vilka åtgärder som vidtagits efter incidenten för att något liknande inte ska inträffa igen.

Läs mer om hur Integritetsskyddsmyndigheten arbetar med tillsyn

 

För mer information kontakta

Jurist Max Blidberg, tfn 08-657 61 42

Pressansvarig Per Lövgren, tfn 08-515 15 415

Senast uppdaterad: 27 maj 2021
Senast uppdaterad: 27 maj 2021