Hoppa till innehåll på sidan

IMY granskar polisens belastningsregister

Publicerad: 26 februari 2020
Polisen har under en period skickat ut felaktiga utdrag ur sitt belastningsregister. Integritetsskyddsmyndigheten utreder nu händelsen och tar reda på vad som hänt och vilka åtgärder polisen vidtagit.

Polisen har skickat ett antal utdrag ur belastningsregistret till enskilda personer som innehållit för få eller för många uppgifter. Totalt berörs 450 utdrag som skickats under perioden 19 november 2019 till och med 13 januari 2020. Orsaken till de felaktiga utdragen ska vara ett byte av it-plattform.

Polisen har anmält det inträffade som en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten som nu inleder en granskning av händelsen.

- Det här är en allvarlig incident eftersom det rör uppgifter om lagöverträdelser. Det är viktigt att Polisen har vidtagit de åtgärder som behövs för att minimera riskerna med det som hänt och för att förhindra att felet uppstår igen, säger Linda Olander som leder Integritetsskyddsmyndighetens granskning.

Den som har fått anställning i exempelvis förskola, grundskola eller fritidshem måste begära ett registerutdrag från belastningsregistret och visa för arbetsgivaren.

Polisen uppger att alla berörda personer har underrättats om det inträffade.

Läs hur Integritetsskyddsmyndigheten arbetar med tillsyn

Läs mer om personuppgiftsincidenter

Läs mer om utdrag ur belastningsregistret hos Polisen

För mer information kontakta

Jurist Linda Olander, telefon 08-657 61 76

Presskontakt Per Lövgren, telefon 08-515 15 415

Senast uppdaterad: 27 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd, Brottsbekämpning
Senast uppdaterad: 27 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd, Brottsbekämpning