Hoppa till innehåll på sidan

IMY inleder ett antal granskningar av registrerades rättigheter

Publicerad: 2 november 2020
Myndigheten påbörjar nu utredningar av ett antal klagomål från enskilda personer som rör deras rättigheter enligt GDPR.

Dataskyddsförordningen, GDPR, ger enskilda rättigheter vad gäller hur företag och andra får hantera deras personuppgifter. Enskilda har bland annat rätt att begära ett registerutdrag för att få reda på vilka personuppgifter som en organisation har registrerat om dem, rätt att begära att personuppgifter ska tas bort eller rättas och rätt att invända mot att få marknadsföring skickat till sig.

Integritetsskyddsmyndigheten inleder nu ett antal granskningar av klagomål från enskilda som rör deras rättigheter.

– Vi utreder dessa klagomål genom en mer begränsad granskning jämfört med andra granskningar som typiskt sett är bredare och innehåller mer komplexa juridiska frågeställningar. Här utreder vi typiskt enbart det specifika klagomålet från den enskilda, säger Nazli Pirayehgar som är jurist på Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten publicerade nyligen en rapport som belyser de klagomål som myndigheten tagit emot sedan dataskyddsförordningen, GDPR, började gälla. Var fjärde klagomål avser de rättigheter som GDPR ger medborgarna, som exempelvis rätten att få personuppgifter raderade och rätten till registerutdrag.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens rapport över klagomål (pdf, 883 kB)

För mer information kontakta

Jurist Nazli Pirayehgar, telefon 08-657 61 56

Presstjänst, telefon 08-515 15 415

Senast uppdaterad: 27 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd, Dina rättigheter
Senast uppdaterad: 27 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd, Dina rättigheter