Hoppa till innehåll på sidan

IMY inleder tillsyn med anledning av Clearview AI

Publicerad: 6 mars 2020
Integritetsskyddsmyndigheten inleder nu en tillsyn för att ta reda på om svenska myndigheter använder den teknik för ansiktsigenkänning som tillhandahålls av företaget Clearview AI.

Medieuppgifter har gjort gällande att den teknik för ansiktsigenkänning som tillhandahålls av det amerikanska företaget Clearview AI, som bygger på insamling av bilder som ligger öppet på internet, används av myndigheter inom EU. Integritetsskyddsmyndigheten har i dagsläget ingen kännedom om att svenska myndigheter använder tekniken.

– Vi gör nu en granskning där vi skickar ett antal frågor till Polisen, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Tullverket, Migrationsverket och ett antal andra svenska myndigheter. Vi vill veta om någon av myndigheterna använder Clearview AI och i sådana fall vilken rättslig grund de stödjer sig på, säger Elena Mazzotti Pallard, jurist på Integritetsskyddsmyndigheten och ansvarig för granskningen.

EU:s kamerariktlinjer anger tydligt vad som gäller för företag som använder teknik för ansiktsigenkänning. Huvudregeln är att det inte är tillåtet, om syftet är att identifiera en person.

Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, ska ta fram en vägledning om hur de brottsbekämpande myndigheterna ska förhålla sig till teknik för ansiktsigenkänning. Sverige är ett av de drivande länderna i arbetet.

EU:s riktlinjer för kamerabevakning

Läs mer om ansiktsigenkänning

För mer information
Jurist Elena Mazzotti Pallard, 08-657 61 72
Jurist Frida Orring, 08-657 61 82
Integritetsskyddsmyndighetens presstjänst, 08-515 15 415

Senast uppdaterad: 27 maj 2021
Senast uppdaterad: 27 maj 2021