Hoppa till innehåll på sidan

IMY klar med granskning av polisens belastningsregister

Publicerad: 23 juni 2020
Efter att polisen under en period skickat ut felaktiga utdrag ur sitt belastningsregister har Integritetsskyddsmyndigheten granskat det inträffade för att ta reda på vad som hänt och vilka åtgärder polisen vidtagit.

Polisen har rapporterat en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten. Enligt incidentanmälan har polisen under en period skickat ett antal utdrag ur belastningsregistret till enskilda personer som innehållit för få eller för många uppgifter.

Integritetsskyddsmyndigheten har granskat det inträffade och konstaterar att polisen vidtagit flera åtgärder efter incidenten. Bland annat har polisen publicerat ett pressmeddelande med generell information om det inträffade samt underrättat samtliga enskilda som fått ett felaktigt utdrag. Vidare har korrekta utdrag skickats ut till de berörda och de felaktiga utdragen har begärts in för att förhindra att dessa används. Polisen har även åtgärdat det tekniska problem i registerutdragstjänsten som orsakade de felaktiga registerutdragen. De felaktiga utdragen skickades under en begränsad period och när polisen upptäckte detta stoppades tjänsten medan felet åtgärdades. Polisen anmälde dessutom händelsen omgående till Integritetsskyddsmyndigheten.

– Polisens sammantagna åtgärder i samband med incidenten gör att vi avslutar ärendet och inte kommer att vidta några ytterligare åtgärder, säger Agneta Runmarker som är jurist på Integritetsskyddsmyndigheten.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut i pdf-format (pdf, 118 kB)

 

För mer information kontakta

Jurist Agneta Runmarker, telefon 08-657 61 55

Presskontakt Per Lövgren, telefon 08-515 15 415

Senast uppdaterad: 27 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 27 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd