Hoppa till innehåll på sidan

IMY publicerar rapport om klagomål som rör personsöktjänster

Publicerad: 28 januari 2020
Idag, på den internationella dataskyddsdagen, publicerar Integritetsskyddsmyndigheten en ny rapport som beskriver det enskilt vanligaste klagomålet som kommer in till myndigheten. Temat för klagomålen är sajter som masspublicerar personuppgifter.

Integritetsskyddsmyndigheten publicerar nu en rapport som beskriver de klagomål som myndigheten har fått mot personsöktjänster som masspublicerar personuppgifter om landets befolkning. Bland sajterna som medborgare klagar mest på finns bland annat Mrkoll, Merinfo och Ratsit. Sajterna publicerar stora mängder uppgifter som hämtats och sammanställts från svenska myndigheter. Somliga av sajterna publicerar information om personer förekommer i brottmål eller har fått strafföreläggande.

– Närmare var femte klagomål som Integritetsskyddsmyndigheten tagit emot sedan dataskyddsförordningen, GDPR, trädde i kraft rör personsöktjänster. Totalt rör det sig om över 750 klagomål, säger Julia Wågenberg som är jurist på Integritetsskyddsmyndigheten och som varit med och tagit fram rapporten.

Av klagomålen till Integritetsskyddsmyndigheten framgår att medborgare upplever personsöktjänster på internet som ett stort integritetsintrång. Även om uppgifterna är offentliga hos svenska myndigheter blir de betydligt mer lättillgängliga på personsöktjänsterna. Många som klagar är oroliga för att informationen ska utnyttjas av kriminella för att begå exempelvis id-kapning, bedrägerier eller inbrott.

Företagen bakom personsöktjänsterna publicerar uppgifterna med stöd av ett så kallat frivilligt utgivningsbevis, vilket gör att de till stora delar är undantagna från reglerna i dataskyddsförordningen.

– GDPR har förstärkt skyddet för den personliga integriteten. Många medborgare upprörs över att den omfattande publiceringen av personuppgifter på dessa sajter är möjlig trots den skärpta integritetslagstiftningen, fortsätter Julia Wågenberg.

Rapporten ingår som en del i Integritetsskyddsmyndighetens rapportserie där olika delar av ärendeinflödet till myndigheten beskrivs närmare.

Syftet med rapporten är att ge en fördjupad bild av hur medborgare beskriver risker, oro och konsekvenser kopplat till personsöktjänster med utgivningsbevis. I arbetet med rapporten har 300 klagomål analyserats.

Hämta rapporten i pdf-format (pdf, 2 MB)

Fakta: Dataskyddsdagen
Den 28 januari är den internationella dataskyddsdagen. Det är Europarådet som har utnämnt dagen till Data Protection Day. Tanken är att dataskyddsmyndigheter runt om i världen ska ordna olika aktiviteter runt denna dag för att öka medvetenheten om hur personuppgifter samlas in och behandlas och vilka rättigheter man har som medborgare. Datumet har valts eftersom Europarådets Dataskyddskonvention antogs den 28 januari 1981.

För mer information kontakta
Jurist Julia Wågenberg, tfn 08-657 61 86
Presskontakt Per Lövgren, tfn 08-515 15 415

Senast uppdaterad: 27 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 27 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd