Hoppa till innehåll på sidan

Digg och IMY publicerar vägledning om dataskydd och innovation 

Publicerad: 27 november 2023
Samarbete och samverkan är viktiga komponenter för framgångsrik innovation. Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) publicerar ett gemensamt metodstöd om dataskydd och integritet, riktat till offentliga aktörer som arbetar med innovation.

För att bidra till hållbar digitalisering, där innovation skapar möjligheter för människors framtida behov av välfärd och privatliv, krävs att många gör mer tillsammans. Digg och IMY har gemensamt tagit fram ett metodstöd som ska bidra till framgångsrik innovation där dataskyddet beaktas under hela arbetet.

– Digitalisering är ett viktigt verktyg för att uppnå ett hållbart välfärdssamhälle. Vi arbetar med att öka takten i den offentliga förvaltningens digitalisering, bland annat genom att på olika sätt hjälpa andra offentliga aktörer i deras digitalisering. Detta metodstöd är ett sådant exempel, säger Anna Eriksson, generaldirektör för Digg.

Offentliga aktörer verksamhetsutvecklar genom innovation i stort och smått. Många upplever att frågor om dataskydd och integritet är komplexa och svåra. För att möta behovet av mer vägledning i dessa frågor har Digg och IMY i samverkan tagit fram ett metodstöd för att stödja arbetet.

– Det är viktigt att myndigheter, regioner och kommuner tar hänsyn till integritet och dataskydd. Medborgarnas förtroende är på många sätt beroende av att de tjänster som offentliga aktörer erbjuder är säkra, effektiva och månar om allas rätt till privatliv. Vi hoppas att många kan få vägledning både i rättsliga frågor och effektiva arbetssätt genom detta metodstöd, säger Karin Lönnheden, vikarierande generaldirektör på IMY.

Metodstödet föreslår hur arbetet med innovation kan organiseras, och vägleder i frågor som rör dataskyddsförordningen, GDPR. Det finns tips och hjälpfrågor för att driva arbetet framåt. Metodstödet finns tillgängligt på Diggs webbplats, under Kunskap och stöd.

Metodstöd för dataskydd vid innovation (digg.se)

För mer information kontakta

Pontus Rosengren, jurist på IMY, tfn: 08-657 61 46
Lars Söderberg, jurist på Digg, tfn: 010-484 73 51
IMY:s presstjänst, tfn 08-515 154 15

Senast uppdaterad: 22 februari 2024
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 22 februari 2024
Sidans etiketter Dataskydd