Hoppa till innehåll på sidan

IMY lanserar e-tjänst för personuppgifts­incidenter

Publicerad: 12 mars 2020
Nu kan företag, myndigheter och andra organisationer anmäla personuppgiftsincidenter till Integritetsskyddsmyndigheten via en e-tjänst.

I dataskyddsförordningen, GDPR, finns en skyldighet för företag, myndigheter och andra organisationer att anmäla vissa personuppgiftsincidenter till Integritetsskyddsmyndigheten. En personuppgiftsincident har till exempel inträffat om uppgifter om en eller flera personer har blivit förstörda, gått förlorade på annat sätt eller kommit i orätta händer.

En personuppgiftsincident kan få allvarliga konsekvenser för de personer som berörs och en incident som inte hanteras på ett lämpligt sätt kan också påverka tilltron till den organisation som behandlar personuppgifter.

För att underlätta anmälningar av incidenter lanserar Integritetsskyddsmyndigheten nu en ny e-tjänst.

– Den nya e-tjänsten gör det smidigare för organisationer att rapportera incidenter, vilket är angeläget bland annat eftersom lagstiftningen säger att incidenter ska anmälas inom 72 timmar från att de upptäcks. Vi vet att e-tjänsten är efterlängtad av många verksamheter, säger Karin Lönnheden, stabschef på Integritetsskyddsmyndigheten.

Med e-tjänsten går det att anmäla personuppgiftsincidenter på både svenska och engelska, oavsett om incidenten är gränsöverskridande eller inte.

Till e-tjänsten

För mer information kontakta
Jurist Hilda Sörquist, 08-657 61 94
Integritetsskyddsmyndighetens presstjänst, 08-515 15 415

Senast uppdaterad: 28 maj 2021
Senast uppdaterad: 28 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd, Personuppgiftsincident