Hoppa till innehåll på sidan

EDPB publicerar rapport om dataskyddsombudens roll och ställning

Publicerad: 18 januari 2024
Den Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, och de nationella dataskyddsmyndigheterna, däribland Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inledde förra året en samordnad åtgärd för att undersöka dataskyddsombudens roll och ställning. Nu publicerar EDPB en rapport som sammanställer de nationella iakttagelserna.

I mars 2023 inledde EDPB en samordnad åtgärd för att bedöma om dataskyddsombuden har den roll och ställning som krävs enligt artiklarna 37-39 i dataskyddsförordningen och de resurser som behövs för att utföra sina uppgifter. I den samordnade åtgärden har 25 europeiska dataskyddsmyndigheter, däribland IMY, deltagit.

Under hösten förra året rapporterade de nationella dataskyddsmyndigheterna sina iakttagelser till EDPB som sammanställt dessa i en rapport som nu är publicerad. Rapporten innehåller förslag på åtgärder som kan genomföras av de nationella dataskyddsmyndigheterna eller av verksamheterna som har utsedda dataskyddsombud för att stärka ombudens roll och ställning. I en bilaga redovisas de nationella sammanställningarna som legat till grund för rapporten och i en separat Excel-fil redovisas statistik för respektive deltagande land.

Majoriteten av de tillfrågade verksamheterna anser att dataskyddsombuden har nödvändiga färdigheter och kunskaper för att utföra sitt arbete och får regelbunden utbildning i dataskyddsfrågor, att de har tydligt definierade uppgifter och att de inte får påtryckningar om hur de ska utöva sina uppgifter. Dessutom anger verksamheterna att ombuden rådfrågas i de flesta fall och förses med tillräcklig information för att fullgöra sina uppgifter, att deras åsikter och rekommendationer följs och att ombuden har tillräckliga resurser för att utföra sitt jobb. Det finns dock fortfarande för många dataskyddsskyddsombud som inte är i en sådan position.

IMY har valt att genomföra sin del av den gemensamma åtgärden genom att inleda tillsyner mot ett antal organisationer som har dataskyddsombud. I tillsynerna har organisationerna besvarat ett trettiotal frågor avseende bland annat dataskyddsombudets kvalifikationer, uppgifter och ställning. Av det 50-tal tillsyner som IMY inlett inom ramen för den samordnade åtgärden har myndigheten gått vidare med ett mindre urval för att göra en fördjupad granskning av några särskilt viktiga frågeställningar. Dessa tillsyner är pågående. När de är avslutade kommer IMY att analysera behovet av ytterligare nationella åtgärder.

Senast uppdaterad: 18 januari 2024
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 18 januari 2024
Sidans etiketter Dataskydd