Hoppa till innehåll på sidan

EU-kommissionen har fattat beslut om adekvat skyddsnivå för USA

Publicerad: 10 juli 2023
Den 10 juli fattade EU-kommissionen beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Den 19 juli publicerade Europeiska dataskyddsstyrelsens (EDPB) ett dokument med frågor och svar om överföringar till USA efter EU-kommissionens beslut. 

EU-kommissionens beslut innebär att överföringar som sker till organisationer som omfattas av ”EU-US Data Privacy Framework” nu kan ske utan att lämpliga skyddsåtgärder, såsom standardavtalsklausuler, behöver vidtas enligt artikel 46 i dataskyddsförordningen.

En överföring som stödjer sig på ett adekvansbeslut behöver inte heller kompletteras av ytterligare skyddsåtgärder.

Den 19 juli publicerade Europeiska dataskyddsstyrelsens (EDPB) ett dokument med frågor och svar om överföringar till USA efter EU-kommissionens beslut. 

För mer information kontakta

David Törngren, rättschef, telefon: 08-515 15 416
Presstjänsten, telefon, 08-515 15 415

Senast uppdaterad: 19 juli 2023
Senast uppdaterad: 19 juli 2023