Hoppa till innehåll på sidan

Fel av polisen att använda app för ansiktsigenkänning

Publicerad: 11 februari 2021
Polismyndigheten har hanterat personuppgifter i strid med brottsdatalagen då den använt Clearview AI för ansiktsigenkänning, konstaterar Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) efter sin granskning.

Efter att uppgifter i massmedia gjort gällande att polisen använt appen Clearview AI för ansiktsigenkänning, har Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inlett en granskning av Polismyndigheten.

Granskningen visar att Clearview AI har använts av polisen vid ett flertal tillfällen. Enligt Polismyndigheten är det ett fåtal anställda som använt Clearview AI utan att myndigheten tillhandahållit appen till de anställda.

IMY konstaterar att Polismyndigheten brustit i flera avseenden i sitt personuppgiftsansvar vid användningen av Clearview AI. Polismyndigheten har inte vidtagit tillräckliga organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen av personuppgifter i det aktuella fallet varit författningsenlig, myndigheten har behandlat biometriska uppgifter – som använts för ansiktsigenkänning – i strid med brottsdatalagen samt underlåtit att genomföra en konsekvensbedömning.

– Polismyndigheten har en tydlig lagstiftning kring hur personuppgifter ska behandlas, särskilt inom den brottsbekämpande verksamheten. Myndigheten har ett ansvar att säkerställa att personalen känner till vilka regler som gäller, säger Elena Mazzotti Pallard som är jurist på IMY och som lett granskningen.

IMY beslutar att Polismyndigheten ska betala en administrativ sanktionsavgift på 2 500 000 kronor för överträdelserna av brottsdatalagen. IMY förelägger även polisen att utbilda sin personal för att säkerställa att de inte hanterar personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning och interna rutiner på området.

Polismyndigheten föreläggs dessutom att informera de personer, vars uppgifter matats in i Clearview AI, när sekretessbestämmelser så tillåter. Polisen ska också, om det är möjligt, se till att de personuppgifter som matats in i Clearview AI raderas från appen.

Läs IMY:s beslut i pdf-format (pdf, 477 kB)

För mer information kontakta

Jurist Elena Mazzotti Pallard, telefon 08-657 61 72

Presstjänst, telefon 08-515 15 415

Senast uppdaterad: 27 maj 2021
Senast uppdaterad: 27 maj 2021