Hoppa till innehåll på sidan

Generativ AI är i fokus i vårens regulatoriska sandlåda

Publicerad: 20 mars 2024
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inleder nu nästa innovationsprojekt i den regulatoriska sandlådan tillsammans med Lidingö stad och Atea Sverige. Projektet ska testa hur generativ artificiell intelligens, AI, kan skapa effektivare handläggningsprocesser vid utlämnande av allmänna handlingar.

Innovationsprojektet är det tredje projektet där IMY ger fördjupad vägledning i gråzonsfrågor om dataskydd och integritet.

– Frågor kring dataskydd upplevs svårt och behovet av vägledning är mycket stort. Vi är den första myndighet i Sverige som arbetar med regulatorisk sandlåda, som ett sätt att vägleda omkring dataskydd i relation till ny teknik. Vi ser fram emot projektet tillsammans med Lidingö stad och Atea Sverige, säger Carin Sundhage, vikarierande stabschef på IMY.

Målet med Lidingö stads projekt ”Rätt till insyn 2.0” är att kunna använda generativ AI vid utlämning av allmänna handlingar och få hjälp med maskning av personuppgifter och sekretessbelagd information. Generativ AI är den typ av AI som språkmodeller bygger på, det vill säga en form av artificiell intelligens som kan producera text och bilder.

– Vi ser framför oss att det kommer öka tillgängligheten då en AI-modell direkt kan svara på vissa frågor, men även minska arbetsbelastningen för våra handläggare, säger Therese Perner, informationssäkerhets- och dataskyddssamordnare i Lidingö stad.

IMY:s roll är att stötta projektet med en fördjupad vägledning i de frågor som dyker upp när generativ AI får tillgång till en stor mängd personuppgifter. Fokus kommer att ligga på frågor som har ett stort värde för många. Arbetet kommer att utmynna i en publik IMY-rapport för att möjliggöra lärande för fler.

Förutom IMY kommer Atea Sverige, Lidingö stads samarbetspartner kring AI, medverka med teknisk expertis och kunnande.

– Det är viktigt att utforska dessa gråzoner om hur man faktiskt får tillämpa generativ AI i en kommunal verksamhet. Kan vi genom detta projekt bidra med lite klarhet i frågan är mycket vunnet, säger Johan Lennartson, senior rådgivare, Atea Sverige.

IMY räknar med att under hösten publicera projektets slutrapport  ”Utlämnande av allmänna handlingar med hjälp av AI”.

IMY:s regulatoriska sandlåda

Regulatorisk sandlåda är ett arbetssätt där IMY ger fördjupad vägledning i gråzonsfrågor om dataskydd och integritet. I ett projekt djupdyker myndigheten i frågor om ny teknik där behovet av vägledning är stort. 

Regulatoriska sandlådor kan bidra till minskad osäkerhet hos innovationsaktörer och till integritetsvänlig innovation, vilket i sin tur kan leda till en hållbar digitalisering. Arbetssättet används av andra dataskyddsmyndigheter i Europa, som exempelvis CNIL i Frankrike och Datatilsynet i Norge.

IMY har arbetat med regulatorisk sandlåda sedan 2022. Vi har hittills genomfört två projekt och har nu inlett det tredje projektet. Regulatorisk sandslåda drivs inom ramen för myndighetens innovationsarbete. 

Läs mer om projekten och vårt innovationsarbete

För mer information kontakta

Pontus Rosengren, jurist på IMY:s innovationshubb, 08-657 61 46
Presstjänsten, 08-515 154 15

Senast uppdaterad: 5 april 2024
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 5 april 2024
Sidans etiketter Dataskydd