Hoppa till innehåll på sidan

Granskning klar av EU-system för efterlysningar

Publicerad: 30 september 2022
Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, riktar kritik mot hur polisen hanterar personuppgifter i Schengens informationssystem, ett it-system för utbyte av uppgifter om bland annat efterlysta personer mellan EU:s medlemsländer.

IMY är nu klar med en granskning av den svenska polisens hantering av den nationella delen av Schengens informationssystem, SIS II.

SIS II är ett EU-gemensamt it-system där varje medlemsstat kan föra in uppgifter om personer och vissa föremål som är efterlysta eller eftersökta med en begäran om att en särskild åtgärd ska vidtas om personen eller föremålet påträffas. Alla EU-länder ska vart fjärde år genomföra den här typen av granskning av sitt nationella SIS II.

– Vår omfattande granskning visar att Polismyndigheten till stora delar följer regelverket men vi har även konstaterat ett par brister i polisens användning av SIS II. I vårt beslut förelägger vi polisen att vidta ett antal åtgärder för att komma tillrätta med bristerna, säger Jonas Agnvall, jurist på IMY.

Polisen måste bland annat ändra i sina rutiner och införa individuella prövningar av behovet av förlängningar av registreringar i SIS II och dokumentera besluten. Polisen sparar användarloggar längre än de tillåtna tre åren och måste därför införa rutiner och/eller tekniska funktioner för att förhindra att användarloggar sparas längre än tillåtet.

Senast tre månader efter att IMY:s beslut vunnit laga kraft måste polisen inkomma med en skriftlig åtgärdsplan till IMY. Planen ska innehålla en detaljerad redogörelse för de åtgärder som polismyndigheten avser att vidta i förhållande till de konstaterade bristerna.

För mer information kontakta

Jurist Jonas Agnvall, telefon 08-657 61 07
Presstjänst, telefon 08-515 15 415

Senast uppdaterad: 20 februari 2024
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 20 februari 2024
Sidans etiketter Dataskydd