Hoppa till innehåll på sidan

IMY deltar i pilotprojekt för AI-regulatorisk sandlåda

Publicerad: 17 maj 2024
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) deltar i ett myndighetsgemensamt initiativ som ska bidra till att förbereda offentlig sektor på den kommande regleringen i AI-förordningen.

AI-förordningen, som är EU:s allmänna reglering av artificiell intelligens (AI), kommer att få en stor betydelse för myndigheters AI-användning.

När förordningen börjar tillämpas ska det bland annat finnas en regulatorisk sandlåda för AI. Förenklat är en AI-regulatorisk sandlåda en form av testverksamhet där verksamheter ska kunna testa och utvärdera AI-system innan de tas i bruk. Varje medlemsstat ska ha en AI-sandlåda och den kommer att regleras i den kommande AI-förordningen.

Ett sätt att förbereda offentlig sektor för den kommande AI-regleringen är att genomföra ett pilotprojekt av en AI-regulatorisk sandlåda. Projektet är ett myndighetsgemensamt initiativ via eSamverkansprogrammet (eSam) tillsammans med Bolagsverket, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och IMY. Syftet är att tillsammans skapa bättre kunskap och förståelse om vad AI-förordningens sandlådor kommer att kräva när förordningen ska börja tillämpas.

– Med detta initiativ tror jag vi kan lära oss och bättre förstå den kommande AI-förordningen. Med AI-förordningen får offentlig sektor en tydligare roll i innovationssystemet för AI och det är viktigt att vi myndigheter är förberedda och kan ge stöd och råd till bland annat företag och särskilt små- och medelstora företag, säger David Magård, strateg på Bolagsverket, initiativtagare och expert i Europeiska kommissionens arbetsgrupp för AI-regulatoriska sandlådor.

IMY som har erfarenhet av regulatoriska sandlådor om dataskydd och integritet, är mycket positiv till initiativet. 

– Vi på IMY kommer arbeta mycket i AI-förordningens sandlådor, och vi vill redan nu förbereda oss på det arbetet. Vi har goda erfarenheter av att arbeta i samverkan med andra och utforska obruten mark tillsammans. Tillsammans kan vi förbereda för att effektiva sandlådor finns på plats så snart AI-förordningen ska börja tillämpas, och på så sätt främja innovation och en hållbar digitaliserad framtid i Sverige och EU, säger Carin Sundhage, vikarierande stabschef på IMY.

För mer information kontakta

Carin Sundhage, vikarierande stabschef, 08-515 154 11
Presstjänsten, 08-515 154 15

Senast uppdaterad: 17 maj 2024
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 17 maj 2024
Sidans etiketter Dataskydd