Hoppa till innehåll på sidan

IMY fastställer krav för övervakningsorgan av uppförandekoder

Publicerad: 7 september 2023
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har fastställt krav för ackreditering av övervakningsorgan. Beslutet gör det möjligt för branschorgan och andra intresseorganisationer att utarbeta uppförandekoder, ett självregleringsverktyg som bland annat företag kan använda för det interna dataskyddsarbetet.

– Uppförandekoder kan få ner kostnaderna för efterlevnad av dataskyddsförordningen, GDPR. De gör det också möjligt för till exempel branschorganisationer att utarbeta vilka överväganden och skyddsåtgärder som är relevanta för dataskyddsarbetet i deras sektor. Genom att IMY måste godkänna uppförandekoderna säkerställs att koderna följer dataskyddsförordningens krav, säger Cedric Voss som är jurist på IMY och har arbetat med ärendet.

Enligt dataskyddsförordningen måste en uppförandekod som ska användas av den privata sektorn övervakas av ett självständigt organ. På så vis säkerställs det att uppförandekodens medlemmar följer kodens regler. Den som är ansluten till en uppförandekod och bryter mot kodens regler riskerar att bli avstängd.

– Övervakningsorgan måste vara ackrediterade av IMY. Det betyder bland annat att IMY granskar att övervakningsorganen har tillräckliga resurser och att de kan visa sin självständighet, både i förhållande till den som förvaltar uppförandekoden och kodens medlemmar, säger Cedric Voss.

Med IMY:s beslut är det nu möjligt att ansöka om ackreditering av övervakningsorgan, alltså godkännande, hos IMY.

Webbinarium den 14 september

Med anledning av beslutet kommer IMY att sända ett webbinarium den 14 september kl. 8–9. Där berättar juristen Cedric Voss mer om uppförandekoder och ackreditering av övervakningsorgan.

För mer information kontakta

Cedric Voss, jurist, telefon: 08-515 154 52
Presstjänsten, telefon, 08-515 154 15

Senast uppdaterad: 7 september 2023
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 7 september 2023
Sidans etiketter Dataskydd