Hoppa till innehåll på sidan

IMY godkänner bindande företagsbestämmelser

Publicerad: 29 januari 2021
Elanders-koncernen har fått sina bindande företagsbestämmelser godkända av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Syftet med bindande företagsbestämmelser är att underlätta för koncerner att föra över personuppgifter till koncernbolag utanför EU.

IMY har nu godkänt bindande företagsbestämmelser för Elanders-koncernen som vill kunna föra över personuppgifter till koncernbolag utanför EU. Bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules, BCR) är regler som en företagskoncern med bolag i flera olika länder kan ta fram för att reglera sin behandling av personuppgifter.

Godkännandet har föregåtts av en omfattande granskningsprocess. Bland annat har koncernens förslag till bindande företagsbestämmelser granskats av IMY tillsammans med ett par andra medgranskande europeiska dataskyddsmyndigheter. Dessutom har Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, där samtliga dataskyddsmyndigheter inom EU ingår, yttrat sig.

– Att få sina bindande företagsbestämmelser godkända underlättar för multinationella företag att föra över personuppgifter till koncernbolag utanför EU, säger Albin Brunskog, jurist på IMY. En förutsättning för att detta verktyg ska kunna användas är dock att de åtaganden som anges i de bindande företagsbestämmelserna kan efterlevas i praktiken. Den som vill föra över uppgifter måste därför kontrollera att det mottagande landets lagstiftning gör det möjligt att tillhandahålla en skyddsnivå för personuppgifterna som i stort är likvärdig med den som ges inom EU.

Länk till IMY:s beslut i pdf-format (pdf, 183 kB)

Länk till EDPB:s yttrande i pdf-format 

 

För mer information kontakta
Jurist Albin Brunskog, 08-657 61 15
Presstjänst, 08-515 15 415

Senast uppdaterad: 27 maj 2021
Senast uppdaterad: 27 maj 2021