Hoppa till innehåll på sidan

IMY godkänner bindande företagsbestämmelser

Publicerad: 19 september 2022
Samres-koncernen har fått sina bindande företagsbestämmelser godkända av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Syftet med bindande företagsbestämmelser är att underlätta för koncerner att föra över personuppgifter till koncernbolag utanför EU.

IMY har nu godkänt bindande företagsbestämmelser för Samres-koncernen som vill kunna föra över personuppgifter till koncernbolag utanför EU. Bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules, BCR) är regler som en företagskoncern med bolag i flera olika länder kan ta fram för att reglera sin behandling av personuppgifter.

Genom de två beslut som IMY har fattat har koncernen fått två uppsättningar företagsbestämmelser godkända. Den ena avser överföring av uppgifter som koncernen behandlar i egenskap av personuppgiftsansvarig. Den andra rör överföring av uppgifter som koncernen hanterar som personuppgiftsbiträde.

– Att få sina bindande företagsbestämmelser godkända underlättar för multinationella företag att föra över personuppgifter till koncernbolag utanför EU, säger Albin Brunskog, jurist på IMY.

Godkännandena har föregåtts av en omfattande granskningsprocess. Bland annat har koncernens förslag till bindande företagsbestämmelser granskats av IMY tillsammans med en annan medgranskande europeisk dataskyddsmyndighet. Dessutom har Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, där samtliga dataskyddsmyndigheter inom EU ingår, yttrat sig.

För mer information kontakta

Jurist Albin Brunskog, 08-657 61 15
Presstjänst, 08-515 15 415

Senast uppdaterad: 30 september 2022
Senast uppdaterad: 30 september 2022