Hoppa till innehåll på sidan

IMY granskar polisens kamerabevakning med drönare

Publicerad: 31 januari 2024
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inleder nu en planerad granskning av polisens kamerabevakning med drönare. Som ett första steg begär myndigheten in en förteckning över de beslut om kamerabevakning med drönare som polisen fattat under 2023. Från dessa beslut kommer ett antal att väljas ut för närmare granskning.

IMY inleder nu en tillsyn, det vill säga granskning, av polisens kamerabevakning med drönare i sin brottsbekämpande verksamhet. Granskningen är en av IMY:s planerade tillsyner för 2024.

– Polisen bedriver en omfattande drönarbevakning som vi tidigare inte har kontrollerat närmare. Vi har dock inga indikationer på att polisen har gjort något fel i sin drönarbevakning, säger Karolina Haeggström som leder IMY:s granskning.

Tidigare behövde polisen ansöka om tillstånd från IMY för sin kamerabevakning, däribland drönarbevakning. 2020 ändrades dock kamerabevakningslagen så att polisen kan bedriva kamerabevakning utan att ansöka om tillstånd från IMY.

– Däremot måste polisen fortsatt följa reglerna i kamerabevakningslagen och brottsdatalagen och det är det vi nu ska granska.

I ett första steg begär IMY in en förteckning över de beslut inför kamerabevakning med drönare som polisen fattat under 2023. Detta för att få en bättre bild av omfattningen av polisens drönarflygningar. Från dessa beslut kommer IMY sedan att välja ut ett antal för närmare granskning.

För mer information kontakta

Jurist Karolina Haeggström, 08-515 154 17
Presstjänsten, 08-515 154 15

Senast uppdaterad: 31 januari 2024
Sidans etiketter Kamerabevakning
Senast uppdaterad: 31 januari 2024
Sidans etiketter Kamerabevakning