Hoppa till innehåll på sidan

IMY inleder granskning av DO

Publicerad: 12 oktober 2021
Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmält en personuppgiftsincident till IMY som rör ett webbformulär för att lämna in tips och klagomål. IMY ska nu granska det som inträffat.

I dataskyddsförordningen, GDPR, finns en skyldighet att anmäla vissa personuppgiftsincidenter till IMY. Myndigheten har tagit emot en sådan anmälan från DO. Enligt DO har ett analysverktyg, som används för att förbättra användarvänligheten på webbplatsen, i vissa fall kunnat inhämta och lagra personuppgifter, bland annat från det formulär på DO:s webbplats som besökare kunnat använda för att lämna in tips och klagomål.

IMY har nu beslutat att granska det som skett.

– Som personuppgiftsansvarig har man ett stort ansvar för att löpande kontrollera sina it-system och se till att säkerheten kring dessa går att lita på, inte minst när det gäller ett webbformulär där enskilda kan lämna klagomål som kan innehålla känsliga uppgifter, säger Maja Savić som leder granskningen.

IMY kommer att genomföra en på-plats-inspektion hos DO för att utreda vad det är som har hänt, omfattningen av incidenten och vilka åtgärder som vidtagits för att det inte ska kunna ske igen.

För mer information kontakta

Jurist Maja Savić, 08 515 154 25
Presstjänsten, 08-515 15 415

Senast uppdaterad: 30 mars 2022
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 30 mars 2022
Sidans etiketter Dataskydd