Hoppa till innehåll på sidan

IMY inleder granskning av Kry

Publicerad: 16 juni 2022
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inleder en tillsyn av Kry International för att utreda en personuppgiftsincident som bolaget anmält och som rör överföring av personuppgifter till Facebook.

I dataskyddsförordningen finns en skyldighet att i vissa fall anmäla personuppgiftsincidenter till IMY. Myndigheten har tagit emot en sådan anmälan från Kry. I anmälan framgår att bolaget haft en så kallad Facebook-pixel på två av sina webbplatser vilket har medfört att bolaget överfört personuppgifter till Facebook.

– Nu inleder vi en granskning av det inträffade. Dels för att utreda vad som hänt, dels för att ta reda på om Kry anser att bolaget är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för överföringen av personuppgifterna, säger Linn Sandmark som är tillförordnad chef för den enhet som leder granskningen.

IMY ställer ett antal frågor till Kry, exempelvis om vilka personuppgifter som överförts, hur många personer som kan ha påverkats av incidenten och vilka tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder bolaget vidtagit. 

För mer information kontakta

Tillförordnad enhetschef, Linn Sandmark, telefon 08-51 51 54 21
Presstjänsten, 08-51 51 54 15

 

 

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022
Senast uppdaterad: 30 augusti 2022