Hoppa till innehåll på sidan

IMY och AI Sweden samarbetar om AI och dataskydd

Publicerad: 14 oktober 2021
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inleder nu ett samarbete med AI Sweden för att ge stöd och vägledning kring frågor som rör dataskydd och AI.

Aktörer som tillämpar och utvecklar AI hamnar ofta i svåra rättsliga frågeställningar som rör dataskydd och integritet vilket kan skapa hinder för innovation och samhällsutveckling. Därför inleder nu IMY och AI Sweden ett samarbete för att identifiera vilka rättsliga frågeställningar som är återkommande och undersöka hur stöd bäst kan ges till relevanta aktörer.

Samverkan sker inom ramen för det uppdrag som IMY fick av regeringen tidigare i år att höja den allmänna kunskapsnivån om integritets- och dataskyddsfrågor bland innovationsaktörer. IMY och AI Sweden ska tillsammans identifiera återkommande frågeställningar som rör dataskydd och AI, identifiera hur stöd och vägledning kan ges samt ge stöd och vägledning kring dessa frågor.

– Att bidra till hållbar innovation och utveckling genom att ge vägledning och stöd till innovationsaktörer är en viktig del av IMY strategiska inriktning för de närmaste åren. Samarbetet med AI Sweden är ett viktigt steg i det arbetet, säger Karin Lönnheden, stabschef på IMY.

AI Sweden är tillsammans med partners mycket aktiva i att utveckla lösningar på de rättsliga frågeställningar som uppstår i hantering av data för att tillämpa och utveckla AI. Ett exempel på detta är det etablerade nätverket Legal Expert Group där jurister från några av AI Sweden partners ges möjlighet att träffas och diskutera olika juridiska frågor och utmaningar kopplat till bland annat AI och dataskydd.

– Flera av våra partners vittnar om att det finns många utmaningar kring GDPR, inte minst kring tolkningen av lagstiftningen och exempelvis bedömningen kring innebörden av anonymisering. Vi är mycket glada över det samarbete vi nu inleder med IMY och möjligheterna det skapar för att accelerera tillämpningen av AI i Sverige, säger Martin Svensson, Co-Director AI Sweden.

IMY och AI Sweden kommer gemensamt att genomföra insatser för att ge stöd och vägledning avseende de rättsliga frågor som identifieras. Samarbetet mellan organisationerna sträcker sig till den 31 mars 2023.

 

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, arbetar för att skydda medborgarnas alla personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer. Mer information finns på www.imy.se

AI Sweden är Sveriges nationella center för tillämpning av artificiell intelligens. Centret stöds av svenska staten samt näringsliv och offentlig sektor över hela landet. Kärnan i arbetet är att accelerera användningen av AI i Sverige med målet att stärka det svenska samhället, konkurrenskraften och öka livskvaliteten för alla människor som lever i Sverige. Mer information finns på www.ai.se

 

För mer information kontakta

Laura Eriksson, projektledare hos IMY, telefon 08-657 61 44
Mikael Ljungblom, kommunikationschef för AI Sweden, telefon 070-799 68 63

Senast uppdaterad: 30 mars 2022
Senast uppdaterad: 30 mars 2022