Hoppa till innehåll på sidan

IMY presenterar ny vägledning om kamerabevakning

Publicerad: 14 november 2023
Den 23 november presenterar Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) ny vägledning om kamerabevakning. Den bygger på myndighetens erfarenheter från tillståndsgivning och tillsynsinsatser under de senaste fem åren.

IMY har sedan 2018 ansvar för att besluta om tillstånd till kamerabevakning och att granska att kamerabevakning i Sverige följer reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR, och kamerabevakningslagen.

Den 23 november genomför myndigheten ett kostnadsfritt webbinarium riktat till alla verksamheter som kamerabevakar eller avser att börja med kamerabevakning. På webbinariet ges fördjupad vägledning inom olika områden, däribland skolor, vårdinrättningar, fritidsanläggningar samt offentliga miljöer såsom gator och torg.

– Det finns en rad frågetecken kring kamerabevakning som vi vill räta ut. Kamerabevakning kan vara ett effektivt verktyg för att förebygga och utreda brott. För att bevakningen ska vara förenlig med gällande krav krävs dock ibland svåra avvägningar. Vi vill belysa vilka bedömningar som är nödvändiga för att avgöra om bevakningen är tillåten, säger Jenny Bård som är chef för enheten för kamerabevakning på IMY.

Ett av de områden som IMY belyser särskilt på webbinariet är kamerabevakning på skolor, då majoriteten av de tillståndsansökningar som kommit in till IMY gäller just bevakning på skolor eller förskolor.

– Kamerabevakning av barn är alltid integritetskänslig och medför svåra avvägningar mellan olika intressen. Att ge så konkret vägledning som möjligt på detta område är därför en prioriterad uppgift för oss, säger Jenny Bård.

På webbinariet presenterar IMY även statistik över inkomna tillståndsansökningar. Webbinariet spelas inte in och kan inte ses i efterhand. Den nya vägledningen om kamerabevakning kommer att publiceras på IMY:s webbplats.

För mer information kontakta

IMY:s presstjänst, tfn 08-515 154 15

Senast uppdaterad: 22 februari 2024
Sidans etiketter Kamerabevakning
Senast uppdaterad: 22 februari 2024
Sidans etiketter Kamerabevakning