Hoppa till innehåll på sidan

IMY publicerar vägledning för integritetsanalys

Publicerad: 7 december 2022
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har tagit fram en vägledning för integritetsanalys som riktas till de som tar fram författningsförslag som medför att personuppgifter behandlas.

IMY publicerar nu ”Vägledning för integritetsanalys i lagstiftningsarbete”. Vägledningen riktar sig främst till de som tar fram författningsförslag som innebär att personuppgifter behandlas, till exempel inom Regeringskansliet, offentliga utredningar eller myndigheter. Den ger också stöd till de som skriver kommittédirektiv eller andra typer av uppdragsbeskrivningar som rör författningsändringar eller att ny reglering tas fram.

– Det är viktigt att integritetsfrågorna identifieras i ett tidigt skede i lagstiftningsprocessen. Den här vägledningen hoppas vi kan bidra till ökad kvalitet i lagstiftningsarbetet, säger David Törngren som är rättschef på IMY.

Vägledningen tillhandahåller en metod för att göra en integritetsanalys och ta reda på om ett förslag är förenligt med bestämmelserna i framför allt dataskyddsförordningen.

– En viktig del i analysen är att bedöma att konsekvenserna för den personliga integriteten är ”nödvändiga och proportionerliga” i förhållande till det man avser att uppnå med behandlingen av personuppgifter.

Vägledningen är uppbyggd i sju steg och innehåller exempel på frågor som kan behöva besvaras och redovisas samt förslag på åtgärder som kan vidtas för att minska integritetsriskerna. Dessutom finns en checklista som kort går igenom de olika stegen i en integritetsanalys.

För mer information kontakta

Rättschef David Törngren, telefon 08-515 154 16
Presstjänsten, telefon 08-515 154 15

Senast uppdaterad: 10 februari 2023
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 10 februari 2023
Sidans etiketter Dataskydd