Hoppa till innehåll på sidan

IMY söker DSO:er till referensgrupper

Publicerad: 23 februari 2024
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) kommer under våren att bilda två referensgrupper med dataskyddsombud (DSO) – en för privat verksamhet och en för offentlig verksamhet. Nu söker vi DSO:er till referensgrupperna.

Syftet med referensgrupperna är att kunna föra dialog, få in synpunkter och testa idéer, allt för att IMY ska kunna ge så bra stöd och vägledning som möjligt. Det kan till exempel handla om att få synpunkter på våra prioriteringar, att hämta in synpunkter på utkast till vägledningsprodukter (exempelvis gällande konsekvensbedömningar) eller att fånga upp behov av ny vägledning.

Så här anmäler du ditt intresse

Anmälan är stängd. Sista dag för intresseanmälan var den 8 mars 2024.

I din intresseanmälan ber vi dig att fylla i följande information:

  1. Kontaktuppgifter till dig som dataskyddsombud (namn, telefonnummer och mejladress).
  2. Namn på den organisation du arbetar för (ange om det är inom offentlig eller privat verksamhet).

För att kunna få en bred geografisk representation i referensgrupperna kommer möten och samtal att ske digitalt alternativt som hybrid.

Sista datum för anmälan är den 8 mars 2024.


Så här behandlar IMY personuppgifter

IMY behandlar personuppgifter i samband med intresseanmälan till referensgrupperna. Behandlingen sker för att administrera referensgrupperna och för att följa upp referensgruppstillfällena. Den rättsliga grunden för administrationen av intresseanmälan är att utföra en uppgift av allmänt intresse. Endast de medarbetare på IMY som arbetar med referensgrupperna kommer att ta del av uppgifterna. Personuppgifterna sparas under hela 2024 och gallras vid årsskiftet.

Information om dina rättigheter som registrerad samt kontaktuppgifter gällande hantering av personuppgifter hittar du här: Behandling av personuppgifter.

För mer information kontakta

För mer information om IMY:s referensgrupper med dataskyddsombud, vänligen mejla referensgruppdso@imy.se

Senast uppdaterad: 11 mars 2024
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 11 mars 2024
Sidans etiketter Dataskydd