Hoppa till innehåll på sidan

IMY:s tillsynsplan för 2024

Publicerad: 11 mars 2024
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har beslutat om sin tillsynsplan för 2024. Förutom klagomåls- och riskbaserade tillsyner planerar myndigheten att granska bland annat kommuners arbete med GDPR och nya tekniska lösningar inom kamerabevakning.

IMY har fattat beslut om vilka tillsynsinsatser som ska genomföras under året. Myndigheten har ett fortsatt fokus på att utreda klagomål från enskilda. Under 2023 beslutade EU-domstolen att de europeiska dataskyddsmyndigheterna har en mer långtgående skyldighet att utreda klagomål från enskilda. Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har även slagit fast att enskilda kan överklaga IMY:s beslut. Båda dessa förändringar kommer att påverka myndighetens tillsynsarbete under året.

Utöver klagomålsbaserade granskningar kan IMY inleda både riskbaserade och planerade tillsyner. Riskbaserade tillsyner inleds på eget initiativ, antingen med anledning av en anmälan om personuppgiftsincident, ett tips eller på grund av annan information. Bland årets planerade tillsyner finns bland annat granskningar av kommuners arbete med GDPR och nya tekniska lösningar inom kamerabevakning.

För mer information kontakta

Presstjänsten, telefon 08-515 15 415

Senast uppdaterad: 18 april 2024
Sidans etiketter Dataskydd, Tillsyn
Senast uppdaterad: 18 april 2024
Sidans etiketter Dataskydd, Tillsyn