Hoppa till innehåll på sidan

Klagomål i fokus för kommande två års granskningar

Publicerad: 10 mars 2021
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har nu fattat beslut om en ny tillsynspolicy och en plan för de tillsyner som ska genomföras under de kommande två åren. Ett övergripande fokus är att utreda klagomål från enskilda.

IMY, tidigare Datainspektionen, har nu fattat beslut om en ny tillsynspolicy och plan för vilka tillsyner, det vill säga granskningar, som ska genomföras under de kommande två åren.

Under de kommande två åren kommer huvuddelen av IMY:s tillsynsärenden att avse dataskyddsförordningen och bygga på klagomål från enskilda personer.

– Dataskyddsförordningen, GDPR, stärker enskildas rättigheter och ökar kraven på de företag, myndigheter och andra som hanterar personuppgifter. Det är därför viktigt att klagomål från enskilda utreds och att vi uppmärksammar allvarliga brister i personuppgiftshanteringen, säger Lena Lindgren Schelin, generaldirektör för IMY.

IMY kan även inleda tillsyn på eget initiativ med anledning av en anmälan om personuppgiftsincident, ett tips, uppgifter i media eller på grund av annan information. Det kan också vara uppgifter i klagomål som myndigheten bedömer ska leda till en bredare tillsyn än att enbart omfatta det enskilda klagomålet.

– Granskningar kan till exempel inledas om det bedöms handla om allvarliga kränkningar av enskildas rätt till privatliv, om behandlingen berör eller kan ge konsekvenser för många enskilda individer samt om den involverar ny teknik eller ny användning av befintlig teknik som kan påverka den enskildes rätt till privatliv väsentligt.

Andra tillfällen då IMY kan inleda granskningar är om myndigheten blir uppmärksammad på att det förekommer grovt åsidosättande av god sed inom inkasso- eller kreditupplysningsverksamhet eller olaglig sådan verksamhet.

– Även i fall där vi bedömer att det finns ett väsentligt behov av vägledande praxis kan det vara aktuellt för oss att inleda tillsyn, säger Lena Lindgren Schelin.

Läs IMY:s tillsynspolicy i pdf-format (pdf, 74 kB)

Läs IMY:s tillsynsplan i pdf-format (pdf, 45 kB)

För mer information kontakta

Presstjänst, telefon 08-515 15 415

Senast uppdaterad: 27 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd, Tillsyn, Om IMY
Senast uppdaterad: 27 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd, Tillsyn, Om IMY