Hoppa till innehåll på sidan

Klagomål och frågor som rör Visma Recruit

Publicerad: 29 maj 2023
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har tagit emot ett antal anmälningar om personuppgiftsincidenter från verksamheter som använder rekryteringsverktyget Visma Recruit.

Vi har även tagit emot många klagomål och frågor från enskilda som rör dessa incidenter.

IMY går nu igenom anmälningarna av personuppgiftsincidenter men har inte fattat något beslut om myndigheten ska inleda en egen tillsyn av det inträffade eller inte.

Rätten till skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen, GDPR, kan du ha rätt till skadestånd av den personuppgiftsansvariga. Du kan begära skadestånd genom att kontakta den personuppgiftsansvariga eller genom att väcka skadeståndstalan i domstol. Detta är något du ska göra på egen hand och inget IMY kan hjälpa dig med.

Läs mer om rätten till skadestånd

Senast uppdaterad: 29 maj 2023
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 29 maj 2023
Sidans etiketter Dataskydd