Hoppa till innehåll på sidan

Mer vägledning behövs för att möjliggöra datadelning

Publicerad: 31 mars 2022
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har fått ett uppdrag att höja kunskapen om integritets- och dataskyddsfrågor hos innovationsaktörer. Nu överlämnar myndigheten en delredovisning av uppdraget till regeringen.

I april 2021 fick IMY i uppdrag av regeringen att genomföra kunskapshöjande insatser avseende integritets- och dataskyddsfrågor hos aktörer inom innovationssystemet. Idag lämnar myndigheten över en delredovisning av uppdraget till regeringen.

– För att dagens snabba digitalisering ska vara hållbar krävs att innovatörer som utvecklar nya tekniker och tjänster har tillräcklig kunskap om och arbetar systematiskt med dataskydd tidigt i processen, säger Karin Lönnheden, stabschef på IMY.

En viktig del av det inledande arbetet har varit att, i nära dialog med innovationsaktörer, kartlägga vilka kunskapsbehov som finns när det gäller frågor som rör dataskydd.

Inom ramen för projektet har IMY bland annat genomfört en workshop och intervjuer med innovationsaktörer, rundabordssamtal med startupbolag och etablerat samverkan med strategiskt viktiga aktörer inom området. Andra viktiga aktiviteter har varit en forskarhearing, ett seminarium om hållbar digitalisering och ett webbinarium om ansiktsigenkänning och uppkopplade enheter.

I delredovisningen beskrivs både IMY:s erfarenheter under den första fasen av projektet och hur arbetet är tänkt att fortskrida.

– Den kanske viktigaste rättsliga frågan som beskrivs som utmanande av innovationsaktörer rör datadelning. Att vi i möjligaste mån klargör rättsläget och skapar kunskap är därför en viktig väg framåt. Vi ska nu både fördjupa vår egen kunskap och ta fram konkret vägledning till innovationsaktörer i olika frågor som rör datadelning, säger Carin Sundhage som leder IMY:s arbete med regeringsuppdraget.

I det fortsatta arbetet kommer IMY använda sig av etablerade kanaler, som till exempel IMY:s webbplats, webbinarier och föreläsningar.

– Men vi ser att vi också behöver utveckla nya arbetssätt för att ge bra vägledning utifrån konkreta situationer och frågeställningar som uppstår i innovationsprocesser, säger Carin Sundhage. Därför vill vi bland annat genomföra en pilot där vi, utifrån en specifik fråga hos en prioriterad aktör, tar fram generell vägledning som många kan ha nytta av.

För mer information kontakta

Projektledare Carin Sundhage, telefon 08-51 51 54 11
Presstjänst, telefon 08-515 15 415

Senast uppdaterad: 31 mars 2022
Senast uppdaterad: 31 mars 2022