Hoppa till innehåll på sidan

Nordiskt samarbete kring AI och barns rättigheter

Publicerad: 4 juni 2024
I samband med det årliga nordiska dataskyddsmötet har Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) tillsammans med de övriga dataskyddsmyndigheterna i Norden antagit en gemensam förklaring om åtgärder för att fördjupa det nordiska samarbetet.

Den 30-31 maj träffades de nordiska dataskyddsmyndigheterna vid ett årligt möte, denna gång i Oslo. På plats fanns representanter från dataskyddsmyndigheterna i Norge, Danmark, Färöarna, Finland, Island, Sverige och Åland. I slutet av mötet antogs en gemensam förklaring där myndigheterna uttrycker sin vilja att fortsätta ett nära samarbete.

På mötet enades dataskyddsmyndigheterna om en uppsättning gemensamma principer som rör barn och online-spel. Principerna kommer att publiceras inom kort och anger hur spelutvecklare bör värna barns rättigheter.

När det gäller AI konstaterar de nordiska dataskyddsmyndigheterna att även om den kommande AI-förordningen tar sikte på vissa aspekter av AI så gäller fortfarande dataskyddsförordningen, GDPR, för behandling av personuppgifter. Det mesta som rör utveckling, upplärning och användning av AI kommer att innebära att personuppgifter behandlas. Därför kommer både AI-förordningen och GDPR att påverka användningen av AI.

Nu är det viktigt för de nordiska dataskyddsmyndigheterna att bedöma kommande resursbehov för att bland annat kunna tillhandahålla vägledning kring AI och se till att det inte råder osäkerhet kring vilken lagstiftning som gäller.

Senast uppdaterad: 4 juni 2024
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 4 juni 2024
Sidans etiketter Dataskydd