Hoppa till innehåll på sidan

Nordiskt samarbete ska främja en ansvarsfull digital miljö

Publicerad: 18 oktober 2022
I samband med det årliga nordiska dataskyddsmötet har Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) tillsammans med de övriga dataskyddsmyndigheterna i Norden antagit en deklaration med åtgärder för att fördjupa det nordiska samarbetet.

Den 13–14 oktober träffades representanter för alla nordiska dataskyddsmyndigheter i Helsingfors. På agendan stod bland annat strategiska samarbeten inom Norden. Mötet har mynnat ut i en gemensam deklaration där myndigheterna förklarar sin vilja att fortsätta ett nära samarbete för att främja en säkrare och mer ansvarsfull digital miljö.

De nordiska dataskyddsmyndigheterna ska bland annat ytterligare bidra i arbetet inom den Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) för att på så sätt få till stånd en harmoniserad tillämpning av dataskyddsförordningen.

Skydd av barns personuppgifter är en prioritet för de nordiska dataskyddsmyndigheterna. Dataskyddsmyndigheterna beslutade att bilda en informell arbetsgrupp relaterad till barn och onlinespel för att bland annat utbyta information och identifiera möjligheter för gemensamma väglednings- eller tillsynsåtgärder.

I deklarationen flaggar de nordiska dataskyddsmyndigheterna för att dataskyddsförordningen och andra EU-lagstiftningar som rör digitalisering kan överlappa varandra och understryker vikten av att undvika oönskad fragmentering av tillsynen över dessa lagstiftningar.

Det nordiska samarbetet mellan dataskyddsmyndigheter har en lång tradition. Nordiska möten har hållits sedan 1988.

Senast uppdaterad: 20 oktober 2022
Senast uppdaterad: 20 oktober 2022
Sidans etiketter