Hoppa till innehåll på sidan

Nu går det att visselblåsa till IMY

Publicerad: 18 juli 2022
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är en av de myndigheter som enligt den så kallade visselblåsarlagen ska ha en extern rapporteringskanal för visselblåsning. Från och med nu går det att visselblåsa till IMY om man har information om att den man arbetar för, har arbetat för, eller söker arbete hos inte följer dataskyddsreglerna.

Förra året trädde den så kallade visselblåsarlagen (lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden) i kraft och från och med den 17 juli 2022 finns det en skyldighet för vissa utsedda myndigheter att ha en extern rapporteringskanal för visselblåsning. Regeringen har utsett IMY till en sådan myndighet.

– Syftet med att införa externa rapporteringskanaler för visselblåsning är att komma tillrätta med arbetsrelaterade överträdelser av EU-rätten. Vi har ansvar för överträdelser av dataskyddsförordningen, säger Linn Sandmark, tillförordnad chef för den enhet som ansvarar för myndighetens externa rapporteringskanal för visselblåsning.

Från och med nu går det att visselblåsa till IMY om man vill informera om ett missförhållande som innebär att en viss organisation inte följer reglerna i dataskyddsförordningen eller kompletterande regler till den. Det man visselblåser om ska förekomma i den verksamhet som man är, har varit eller kan komma att bli verksam i. Det kan också vara i en annan verksamhet som man varit i kontakt med genom sitt arbete.

Det går att visselblåsa till IMY på tre olika sätt, antingen genom att skicka ett brev till myndigheten, ringa myndighetens särskilda visselblåsarnummer eller att via visselblåsarnumret boka ett personligt möte hos myndigheten.

– Identiteten på den som visselblåser skyddas av stark sekretess och hanteras endast av behöriga personer hos oss. Om man vill visselblåsa till oss är det viktigt att man följer de instruktioner som ges på vår webbplats. Vi kan exempelvis inte ta emot visselblåsningar via e-post eftersom vi bedömer att det inte är ett tillräckligt säkert sätt för oss att ta emot den här typen av information, säger Linn Sandmark.

På IMY:s webbplats finns information om både visselblåsarlagen och om hur man rent praktiskt går tillväga om man vill visselblåsa till myndigheten.

 

För mer information kontakta

Tillförordnad enhetschef, Linn Sandmark, telefon 08-515 154 21
Presstjänsten, 08-515 154 15

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022
Senast uppdaterad: 30 augusti 2022
Sidans etiketter Dataskydd, Om IMY, Visselblåsning