Hoppa till innehåll på sidan

Nytt arbetssätt testas för att ge innovationsprojekt vägledning om dataskydd

Publicerad: 30 augusti 2022
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inleder nu ett pilotprojekt med regulatorisk testverksamhet. Ett innovationsprojekt som drivs av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Region Halland och AI Sweden kommer under hösten att få fördjupad juridisk vägledning av IMY i frågor som rör decentraliserad AI.

Inom många sektorer sker nu en snabb datadriven innovation och utveckling av artificiell intelligens, AI. Utvecklingen rymmer stora möjligheter men aktualiserar ofta också svåra juridiska bedömningar. Det kan skapa osäkerhet och hindra utveckling och innovation, men också leda till att enskilda individers integritet och personuppgifter inte skyddas på ett bra sätt.

Ger möjlighet att testa idéer

Nu startar IMY, Region Halland, Västra Götalandsregionen och AI Sweden ett pilotprojekt för att möta den här typen av utmaningar och arbeta tillsammans på ett helt nytt sätt. Genom denna regulatoriska testverksamhet kan aktörerna testa sina idéer i dialog med tillsynsmyndigheten IMY och få stöd i rättsliga bedömningar. Arbetssättet möjliggör ett ömsesidigt lärande – för den aktuella verksamheten i frågor om regelverket, och för tillsynsmyndigheten om hur tekniken fungerar och vilka frågeställningar som aktualiseras.

– För att Sverige ska kunna gå i bräschen för hållbar digitalisering krävs att offensiv innovation kombineras med ett starkt integritetsskydd. I vårt arbete med att höja kunskapen om integritets- och dataskyddsfrågor hos innovationsaktörer ser vi att det finns stor efterfrågan på fördjupad vägledning i specifika innovationsprocesser, säger Karin Lönnheden, stabschef på IMY. Det innebär att vi som tillsynsmyndighet behöver utveckla våra arbetssätt.

Innovationsprojekt inom decentraliserad AI

IMY:s pilotprojekt genomförs tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Region Halland, som tillsammans driver ett innovationsprojekt inom decentraliserad AI. Projektet är en del av ett större strategiskt initiativ som leds av AI Sweden.

– En informationsdriven vård där vi i ökad utsträckning tar hjälp av AI bidrar till att vi kan skräddarsy beslut på individ- och systemnivå samt utveckla mer avancerade och träffsäkra diagnoser och behandlingar, säger Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Halland.

Decentraliserad AI är ett sätt att undvika att samla in stora mängder data för att träna algoritmer centralt och istället skicka ut modeller som tränas lokalt. Därefter förs de tränade algoritmerna tillbaka till en central punkt där insikter aggregeras.

– Decentraliserat lärande är ett av de absoluta framtidsområdena inom AI-utvecklingen och en teknik som av allt fler bedöms som central för att lösa bland annat juridiska och säkerhetsmässiga utmaningar inom en rad användningsområden, säger Ebba Josefson Lindqvist, Project Manager, Data Factory, på AI Sweden.

Forskning och innovation för att utveckla mer integritetsvänlig AI bidrar till att utveckla svensk konkurrenskraft och välfärd. Att innovationsprojekt och tillsynsmyndigheter möts i en regulatorisk testverksamhet kan bidra till att stimulera utvecklingen och minska tiden för nya innovationer att kunna tas i bruk.

– Sahlgrenska Universitetssjukhuset har som ambition att vara ett nationellt ledande sjukhus inom AI och nu testar vi decentraliserad AI mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Region Halland som ett första steg. I förlängningen ser vi möjligheten att skala upp och inkludera fler regioner och sjukhus. Genom att delta i det här pilotprojektet kan vi tidigt i processen få vägledning kring svåra juridiska frågeställningar som annars först skulle besvaras vid ett eventuellt förhandsamråd eller tillsyn, säger Magnus Kjellberg, föreståndare för Kompetenscentrum AI på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

I början av 2023 kommer pilotprojektet att utmynna i en publik rapport från IMY. Därmed kan fler innovationsaktörer få vägledning av det arbete som gjorts.

– För oss på IMY är det här en pilot där vi prövar ett nytt arbetssätt. Framöver hoppas vi kunna bredda arbetet och ge den här typen av fördjupad vägledning till fler innovationsprojekt, säger Karin Lönnheden.

Webbinarium den 20 september

Den 20 september kl. 8–8.45 presenteras pilotprojektet med regulatorisk testverksamhet i ett webbinarium. Medverkar gör

  • Lena Lindgren Schelin, generaldirektör, IMY
  • Ann-Marie Wennberg Larkö, sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Halland
  • Martin Svensson, co-director, AI Sweden

För mer information kontakta

Karin Lönnheden, stabschef IMY, telefon 08-657 61 68
Presstjänsten IMY, telefon 08-515 154 15
Presstjänsten Region Halland, telefon 073-867 30 38
Presstjänsten Sahlgrenska Universitetssjukhuset, telefon 031-342 96 00
Presstjänsten AI Sweden, telefon 070-799 68 63

Senast uppdaterad: 20 september 2022
Senast uppdaterad: 20 september 2022