Hoppa till innehåll på sidan

Regeringen föreslår att kreditupplysningsföretag ska få behandla uppgifter om förvaltarskap

Publicerad: 12 oktober 2023
Regeringen föreslår i en proposition att kreditupplysningslagen ändras så att det uttryckligen anges att kreditupplysningsföretag får behandla uppgifter om förvaltarskap.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har i ett rättsligt ställningstagande (IMYRS 2022:3) slagit fast att en uppgift om förvaltarskap enligt 11 kap. föräldrabalken är en känslig personuppgift oavsett för vilket ändamål den behandlas. Detta har fått påverkan på företag som bedriver kreditupplysningsverksamhet eftersom det i kreditupplysningslagen framgår att det är förbjudet att hantera känsliga personuppgifter i sådan verksamhet.

Regeringen föreslår nu i en proposition att kreditupplysningslagen ändras så att det uttryckligen anges att uppgift om förvaltarskap får behandlas i kreditupplysningsverksamhet.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Senast uppdaterad: 12 oktober 2023
Sidans etiketter Kreditupplysning
Senast uppdaterad: 12 oktober 2023
Sidans etiketter Kreditupplysning