Hoppa till innehåll på sidan

Samordnad undersökning av dataskyddsombudens roll

Publicerad: 15 mars 2023
Den Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, har nu inlett en samordnad åtgärd för att undersöka dataskyddsombudens roll och ställning. 26 dataskyddsmyndigheter i Europa kommer att delta i åtgärden.

Enligt dataskyddsförordningen, GDPR, är vissa verksamheter skyldiga att utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att bidra till att den egna verksamheten följer dataskyddslagstiftningen och främjar ett effektivt skydd av enskildas rättigheter.

EDBP har nu inlett en samordnad åtgärd för att bedöma om dataskyddsombuden har den roll och ställning som krävs enligt artiklarna 37-39 i dataskyddsförordningen och de resurser som behövs för att utföra sina uppgifter. I den samordnade åtgärden deltar 26 europeiska dataskyddsmyndigheter, däribland Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Respektive nationell dataskyddsmyndighet väljer själv om undersökningen exempelvis ska göras i form av en enkät eller via tillsyn.

IMY planerar att inleda tillsyn mot ett antal aktörer inom ramen för denna samordnade åtgärd. Arbetet är för närvarande på planeringsstadiet och IMY kommer att ge mer information när detta inledande arbete är avslutat.

Resultaten av de nationella åtgärderna kommer att aggregeras och analyseras för att skapa djupare insikter i ämnet och möjliggöra riktad uppföljning på EU-nivå. EDPB kommer att publicera en rapport av denna analys.

Detta är den andra samordnade åtgärden som genomförs av EDPB. Den första åtgärden rörde en gemensam undersökning av hur myndigheter använder molntjänster.

För mer information kontakta

Presstjänsten, 08-515 154 15

Senast uppdaterad: 27 mars 2023
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 27 mars 2023
Sidans etiketter Dataskydd