Hoppa till innehåll på sidan

Sanktionsavgift mot Region Dalarna

Publicerad: 18 januari 2023
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) utfärdar en sanktionsavgift mot Region Dalarna som skickat kallelser till patienter med känsliga personuppgifter synliga i fönsterkuvert.

IMY har inlett en tillsyn av Region Dalarna efter att ha tagit emot klagomål som gör gällande att regionen skrivit ut kallelser till patientbesök där vårdinrättningen som besöket avser har varit fullt synlig i fönsterkuvertet.

IMY har kommit fram till att behandlingen av personuppgifter i det aktuella fallet är delvis automatiserad och att dataskyddsförordningen är tillämplig. Användningen av fönsterkuvert vid utskick av kallelser från de mottagningar som granskningen omfattar, där aktuell vårdinrättning varit synlig i fönsterkuvertet, innebär att känsliga personuppgifter obehörigen har röjts för ett okänt antal personer som kommit i kontakt med brevet. Det handlar om cirka 2 500 kallelser per år, bland annat till en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning och en samtalsmottagning för barn och unga.

– Det innebär att känsliga personuppgifter om patienten har varit tillgängliga för exempelvis den som arbetar med att hantera post, den som bor med mottagaren och den som tagit emot ett brev som levererats till fel adress. Uppgifterna har därmed inte skyddats på ett tillräckligt sätt, säger Maja Welander som lett granskningen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Dalarna uppger att den upphandlat en tjänst för utskick av kallelser där det inte ska framgå av kuvertet vilken mottagning som en kallelse till vårdbesök avser. Efter att IMY inlett tillsyn genomförde nämnden dock en utredning som visade att den aktuella tjänsten inte omfattade alla kallelser och att kallelser från vissa vårdinrättningar därför skickats i kuvert som visat vilken klinik besöket avsåg.

IMY konstaterar i sitt beslut att regionen inte har vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder för att skydda känsliga personuppgifter mot obehörigt röjande i samband med utskick av fysiska kallelser till vissa vårdbesök inom regionen. Myndigheten utfärdar därför en administrativ sanktionsavgift på 200 000 kronor mot regionen för överträdelse av dataskyddsförordningen.

För mer information kontakta

Jurist Maja Welander, telefon 08-515 154 39
Presstjänsten, telefon 08-515 154 15

Senast uppdaterad: 10 februari 2023
Senast uppdaterad: 10 februari 2023
Sidans etiketter