Hoppa till innehåll på sidan

Skydd av personuppgifter centralt vid förändrat säkerhets­politiskt läge

Publicerad: 29 mars 2022
Det förändrade säkerhetspolitiska läget har medfört ett ökat fokus på olika typer av it-angrepp och IMY uppmanar verksamheter att se över sitt it- och informationssäkerhetsarbete.

IMY har ett centralt och viktigt uppdrag att värna den personliga integriteten och vill därför påminna verksamheter om skyldigheten att säkerställa lämplig säkerhet för sina personuppgiftsbehandlingar.

Informationssäkerhet är en viktig del av skyddet för personuppgifter. Det inbegriper lämpliga och effektiva säkerhetsåtgärder som omfattar skydd mot obehörig åtkomst eller otillåten behandling, förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse. Skyddet omfattar både tekniska och organisatoriska åtgärder.

Till stora delar är många av de åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå för personuppgifter desamma som de åtgärder som behöver vidtas för att stärka informationssäkerheten.

Varje organisation ansvarar för att planera och genomföra säkerhetsarbetet så att det uppfyller kraven i dataskyddsförordningen på bästa sätt.

I våra guider om informationssäkerhet nedan ger vi vägledning hur både verksamheter och privatpersoner kan öka skyddet för personuppgifter. Se bland andra artiklarna 5, 24 och 32 i dataskyddsförordningen.

Senast uppdaterad: 29 mars 2022
Senast uppdaterad: 29 mars 2022
Sidans etiketter Dataskydd, Informationssäkerhet