Hoppa till innehåll på sidan

Trygghetsprojekt vägleds i gråzonsfrågor om dataskydd

Publicerad: 20 juni 2023
Nu startar Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, sitt andra pilotprojekt med regulatorisk testverksamhet. Stockholm stad, Kista Science City och IoT Sverige ska i ett innovationsprojekt utforska hur offentliga miljöer kan tryggas med hjälp av Internet of Things (IoT). IMY bidrar med fördjupad vägledning i dataskyddsfrågor.

IMY var först bland Sveriges myndigheter med att testa regulatorisk testverksamhet, ett arbetssätt som innebär att innovatörer och verksamhetsutvecklare får dialogbaserad vägledning i gråzonsfrågor om dataskydd. Erfarenheterna från myndighetens första pilotprojekt var mycket positiva.

– Hållbar datadriven innovation måste kombinera nydanande utveckling med starkt integritetsskydd. Det görs bäst om innovationsprojekt i ett tidigt skede tar höjd för gråzonsfrågor om dataskydd. Genom arbetssättet regulatorisk testverksamhet kan vi ge vägledning till många och samtidigt lära oss om ny teknik, säger Karin Lönnheden, stabschef på IMY och ansvarig för IMY:s innovationshubb.

Innovationsprojekt om att mäta trygghet

Otrygghet i offentliga miljöer ställer samhället inför en stor utmaning. Stockholms stad arbetar för att offentliga miljöer – gator, torg, parker – ska vara attraktiva och trygga platser för alla invånare. Kunskap om hur stockholmarna upplever tryggheten i staden är avgörande för ett effektivt trygghetsskapande arbete.

– Om vi kan utveckla nya integritetssäkra och mer effektiva sätt att mäta med hjälp av ny teknik har det stor potential att effektivisera och stärka det trygghetsskapande arbetet, säger Thomas Ahlskog, strateg på Stockholms stad.

Att följa upp och mäta effekter av trygghetsskapande åtgärder blir allt mer nödvändigt. Men att mäta kan också innebära insamling av stora mängder personuppgifter, med ett tänkbart integritetsintrång.

– Genom att tidigt utreda regulatoriska gråzoner på området kan vi skapa större förutsägbarhet för både innovativa företag och stadsutvecklare som ska utveckla och ta till sig nya lösningar, säger Vanessa Ware, projektledare Trygghetslabbet, Kista Science City.

Pilotprojekt klart i början av 2024

Att arbeta för trygghet i offentliga miljöer står högt på agendan för alla Sveriges kommuner och projektet bedöms därför kunna bidra till lärande för många.

– Vi hoppas att denna satsning tillsammans med IMY ska göra det lättare för kommuner och andra aktörer att använda IoT och trygghetsskapande teknik på ett integritetssäkert sätt, säger Bo Baudin, programstrateg på IoT Sverige.

Pilotprojektet har precis inletts och pågår resten av året. Resultatet och slutsatserna av vägledningen kommer att presenteras av IMY i en publik rapport i början av 2024. Genom rapporten kan IMY sprida de lärdomar som myndigheten fått under projektet så att fler kan ta del av dem.

– Vi tror på detta utforskande arbetssätt och kommer under 2024 att erbjuda den här typen av fördjupad vägledning till fler innovationsprojekt, säger Karin Lönnheden, stabschef på IMY och ansvarig för IMY:s innovationshubb.

Möt oss i Almedalen

Representanter från IMY och IoT Sverige finns på plats under Almedalsveckan, möt oss gärna där. Tips på två seminarier som arrangeras av IoT Sverige:

Regulatorisk testverksamhet

Regulatorisk testverksamhet är ett arbetssätt som innebär att aktörer kan testa sina idéer i dialog med IMY och få stöd i rättsliga bedömningar. Arbetssättet möjliggör ett ömsesidigt lärande – både för innovationsaktörer vad gäller dataskyddsregelverket, och för myndigheten om hur tekniken fungerar och vilka frågeställningar som aktualiseras med anledning av den. Arbetssättet används av andra dataskyddsmyndigheter i Europa, som exempelvis CNIL i Frankrike och Datatilsynet i Norge.

IMY har hittills genomfört ett pilotprojekt som slutrapporterades i mars 2023. Rapporten hittar du på vår innovationsportal, imy.se/innovation.

Internet of Things (IoT) och IoT Sverige

Internet of Things (IoT), sakernas internet på svenska, är ett samlingsbegrepp för saker, fordon och sensorer som är uppkopplade och sammankopplade. Det kan vara vardagsföremål som vitvaror, belysning, elektroniska lås och larm, kläder eller bilar, men också utrustning och sensorer i industri, offentliga miljöer eller vården.

Internet of Things Sverige (IoT Sverige) är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att skapa samhällsnytta genom en ökad användning av IoT. IoT Sverige finansieras gemensamt av myndigheterna Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Läs mer om innovationsprogrammet på IoT Sveriges webbplats, iotsverige.se

För mer information kontakta

IoT Sverige

Bo Baudin, programstrateg
bo.baudin@iotsverige.se, 073-469 76 66

Kista Science City

Vanessa Ware, projektledare Trygghetslabbet 
vanessa.ware@kista.com, 070-750 24 54

Stockholms stad

Malinda Flodman, pressansvarig på trafikkontoret 
malinda.flodman@stockholm.se, telefon: 08-508 26 282

IMY

Per Nydén, jurist vid IMY:s innovationshubb
innovation@imy.se, 08-657 61 44

Presstjänsten, 08-515 15 415

Senast uppdaterad: 9 augusti 2023
Senast uppdaterad: 9 augusti 2023