Hoppa till innehåll på sidan

Integritetsskydds­myndigheten begär svar från kommun

Publicerad: 2 oktober 2012
Myndigheten följer nu upp granskningen av Salems kommun och vill att kommunen redogör för vilka åtgärder som vidtagits för att göra sin användning av så kallade molntjänster laglig.

Under 2011 genomförde Integritetsskyddsmyndigheten en granskning av hur olika organisationer använder så kallade molntjänster. Syftet var att kontrollera om personuppgiftslagens bestämmelser följs då molntjänster används för att hantera personuppgifter.

Myndigheten riktade då kritik mot Salems kommun och förelade kommunstyrelsen att bland annat upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal som lever upp till kraven i personuppgiftslagen.

Nu begär Integritetsskyddsmyndigheten att kommunen ska redogöra för vilka åtgärder som kommunstyrelsen har vidtagit. Kommunstyrelsen ska också redogöra för om, och i så fall vilka, ytterligare molntjänster som kommunen använder sig av.

- I vår granskning från 2011 pekade vi ut ett antal problem som måste lösas. Nu vill vi se att de verkligen har åtgärdats, säger Ingela Alverfors, jurist på Integritetsskyddsmyndigheten.

Senast den 15 oktober vill Integritetsskyddsmyndigheten ha kommunens redogörelse.

För mer information kontakta
Jurist Ingela Alverfors, tfn 08-657 61 26
IT-säkerhetsspecialist Adolf Slama, tfn 08-657 61 12
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd