Hoppa till innehåll på sidan

Integritetsskydds­myndigheten granskar incidenter hos Statens servicecenter

Publicerad: 19 september 2019
Myndigheten ska undersöka om Statens servicecenter har nödvändiga rutiner för att upptäcka och utreda personuppgiftsincidenter, händelser där enskilda utsatts för risker på grund av att deras personuppgifter inte har skyddats tillräckligt.

Integritetsskyddsmyndigheten har under augusti tagit emot anmälningar om personuppgiftsincidenter från flera aktörer där obehöriga kan ha kommit åt personuppgifter från myndigheter som anlitar Statens servicecenter för sin lönehantering. Statens servicecenter har även kommit in med en anmälan som rör den egna personalens uppgifter.

Personuppgiftsincidenter ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar efter att de konstaterats. Enligt uppgift har det gått lång tid mellan att servicecentret upptäckte incidenterna till dess att berörda kundmyndigheter informerats och servicecentret gjorde sin egen incidentanmälan.

- Nu inleder vi en granskning av Statens servicecenter för att bland annat undersöka om det finns brister i servicecentrets rutiner för att upptäcka och utreda incidenter, säger Elin Hallström som är jurist på Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen, GDPR, och kontrollerar bland annat att organisationer har vidtagit tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter.

För mer information kontakta

Jurist Elin Hallström, telefon 08-657 61 13

Presskontakt Per Lövgren, telefon 08-515 15 415

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd