Hoppa till innehåll på sidan

Integritets­skydds­myndigheten inleder första granskningen enligt brottsdatalagen

Publicerad: 22 oktober 2018
Brottsbekämpande myndigheter måste ha en förteckning över de register de har som omfattas av brottsdatalagen. Integritetsskyddsmyndigheten ska nu kontrollera att Polisen, Kriminalvården och Kustbevakningen har en sådan förteckning.

Integritetsskyddsmyndigheten drar nu igång den första granskningen enligt brottsdatalagen som trädde i kraft i augusti i år. Enligt brottsdatalagen ska brottsbekämpande myndigheter ha en förteckning över de register och behandlingar av personuppgifter som omfattas av lagen. En sådan förteckning ska bland annat innehålla vilken den rättsliga grunden och syftet är för respektive register.

- En komplett och väl utformad förteckning är viktig, inte minst för den brottsbekämpande myndighetens interna arbete med att säkerställa att man följer reglerna i brottsdatalagen, säger Maria Andersson som leder Integritetsskyddsmyndighetens granskning.

De brottsbekämpande myndigheter som ska kontrolleras är Polisen, Kriminalvården och Kustbevakningen.

För mer information kontakta
Jurist Maria Andersson, tfn 08-657 61 39
Pressekreterare Per Lövgren, 070-736 10 80

 

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd